Uniformní knoflíky
Homepage > Buttons in detail > The Austro-Hungarian empire > Bosensko - hercegovinské pěší pluky (od r. 1894)
Czech nobility The Austro-Hungarian empire German empire Belgian kingdom French empire

Bosensko - hercegovinské pěší pluky (od r. 1894)

Bosensko - hercegovinské pěší pluky (od r. 1894)

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 1 - 4

  • zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 4
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment No. 4
Bosensko - hercegovinské pěší pluky (Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment), byly privilegované armádní jednotky se zvláštním statusem. Příslušníci těchto pluků nosili vlastní uniformy a pluky měly i vlastní systém číslování v rámci rakousko - uherské armády.

První kroky které vedly ke vzniku těchto privilegovaných jednotek, podnikla rakousko - uherská armáda 20. 10. 1878, kdy obsadila dvě osmanské provincie - Bosnu a Hercegovinu. Navzdory tomu, že ústavně tato území stále patřila Osmanské říši, zde začala c.a k. správa budovat administrativní aparát založený na reformě stávajícího systému.

V listopadu 1881 schválila rakousko - uherská vláda tzv. vojenský zákon (Wehrgesetz), který ukládal povinnost všem bosenským mužům sloužit v císařské armádě.
Toto rozhodnutí však vedlo v letech 1881 - 82 k rozsáhlým nepokojům, kterým hrozilo potlačení silou vojenskými prostředky.
Bosensko - hercegovinský pěší pluk č.2 (poručík)
Vrchní velitelství se proto obrátilo na muftího ze Sarajeva, Mustafu Hilmiho Hadžiomeroviće, který vydal  fatwu (prohlášení) vyzývající Bosňany „poslouchat vojenské právo“. Následně se přidal i další významný vůdce muslimské komunity Mehmedbeg Kapetanovic, pozdější primátor Sarajeva, který také apeloval na mladé muslimské muže ohledně povinné vojenské služby v c.a k. armádě.
 
První pěchotní formace vznikly roku 1882 a jejich štáby byly v Sarajevě, Banja Luce, Tuzle a Mostaru. Zpočátku se každá skládala pouze z jedné pěší roty, nicméně jejich počet se v následujících letech stále rozrůstal. V roce 1889 existovalo již osm samostatných praporů, o tři roky déle jedenáct.
 
V následujícím období (1894), zřídila vojenská správa Sdružení bosensko - hercegovinských pěších pluků (Bosnisch - Hercegowinische Infanterie den Regimentsverband) s cílem začlenění jednotek do zbytku rakousko - uherské armády.
 
Rozhodnuto bylo dne 1. ledna 1894 tzv. „nejvyšším usnesením“ (Allerhöchste Entschließung). Toto formální rozhodnutí se však v praxi prosazovalo velmi pomalu a definitivně se dokončilo až roku 1897.
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment
Bosnisch – herzegowinisches Feld Jägerbaon No.1

Přehled Bosensko - hercegovinských pěších pluků, vč. používaných knoflíků

 

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 1
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 1)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod: Sarajevo
Národnostní složení: Bosňané 94%, ostatní 6%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.1
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.1

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 2
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 2)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Graz (Štýrský Hradec)
Doplňovací obvod: Banja Luka
Národnostní složení: Bosňané 93%, ostatní 7%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 3
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 3)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Budapest (Budapešť)
Doplňovací obvod: Tuzla
Národnostní složení: Bosňané 94%, ostatní 6%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.3
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.3

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 4
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 4)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Triest (Terst)
Doplňovací obvod: Mostar
Národnostní složení: Bosňané 95%, ostatní 5%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.4
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.4
Obrázek odznaku převzat s laskavým svolením z www.warshop.cz/kappenabzeichen.
Obrázky odznaku a fotografie z http://bs.wikipedia.org, zálepky z www.veikkos-archiv.com. Barevná fotografie uniformy uveřejněna s laskavým svolením Mag. Michaela R. Lorenze -  www.mlorenz.at
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide