Uniformní knoflíky
Homepage > Buttons in detail > Czech nobility > Giovanni a Dr. Pio Kinský dal Borgo
Czech nobility The Austro-Hungarian empire German empire Belgian kingdom French empire
Podstránky:

Giovanni a Dr. Pio Kinský dal Borgo

Giovanni a Dr. Pio Kinský dal Borgo
Erb Kinských dal Borgo, používaný od roku 1961

Stručná historie rodu Kinských - hraběcí linie


Rod Kinských
, je staročeskou rytířskou a později panskou šlechtou, pocházející z počátku 13.století. Po dlouhou dobu patřil k nejvýznamnějším aristokratickým rodinám v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd a umění.

Prvním známým předkem byl snad Martin z Medvědíče, žijící na počátku 13. století.
Livrejový knoflík
Jméno Kinský vzniklo z nesprávného německého přepisu původního jména Wchynský ze Vchynic a z Tetova, což byl název vesnice a tvrze nedaleko Lovosic. Toto jméno se později také psalo Chynský a teprve až po třicetileté válce začalo být užíváno současného tvaru Kinský.
První kdo si začal říkat Kinský a byl jmenován hrabětem, byl Vilém, kterého zavraždili společně s Albrechtem z Valdštejna, v únoru roku 1634 v Chebu.
Jeho bratr Václav, byl přívržencem krále Matyáše a za prokázanou statečnost a velitelské zásluhy při obraně Prahy proti Pasovským, mu nový král postoupil dvě bohatá panství - chlumecké a kolínské.
V polovině 17. století provedl František Oldřich Kinský některé stavební změny na starém vodním hradě, který byl hlavním rodinným sídlem.
Grafen Kinský zu Wchinitz und Tettau
Erb Kinských dal Borgo - tato větev rodu ho používá od roku 1961
Po jeho smrti přešlo panství do rukou mladšího bratra Václava Norberta Oktaviána Kinského. Hrabě byl šlechticem velmi majetným a tak ve snaze zajistit majetek i budoucím generacím, založil na Chlumci rodinné fideikomis. To je nedělitelný majetek, který se dědí podle nástupnického práva.

O sto let později, přestal již vodní hrad vyhovovat a tak se František Ferdinand Kinský (1678 - 1741), nejvyšší kancléř Království českého rozhodl, postavit na pahorku nad městem nové sídlo. Jeho záměr byl realizován v letech 1721 - 1723, kdy byl vystavěn barokní zámek Karlova Koruna.
(Podrobnosti a zajímavosti o Františku Josefu Kinském, který byl synem Františka Ferdinanda Kinského neleznete ZDE)
divide

Krátce z historie zámku Karlova Koruna

K výstavbě zámku přizval František Ferdinand nejlepší odborníky té doby, italského architekta Giovanni Santiniho Aichela a pražského stavitele Františka Maxmiliána Kaňku. Zámek nese název Karlova Koruna na počest návštěvy císaře Karla VI., který ho navštívil krátce po své korunovaci na českého krále.

Zámek má ojedinělý půdorys, připomínající královskou korunu. Skládá se jakoby ze čtyř částí - válcového středu a na něj jsou připojena tři nakoso přistavěná křídla, každé o třech místnostech. Je obklopen 20 hektarovým parkem se vzácnými stromy a empírovou oranžerií. Z nedostatku provozních prostor v hlavní budově byly přistavěny dva trakty - Lichtensteinský a Tereziánský. Po roce 1850 byl zámek obýván pouze při zvláštních příležitostech. Rodina obývala vhodnější Tereziánský trakt.

Zdenko Radslav Kinský (1896 - 1975), byl v nové Československé republice velmi známou a váženou osobností. Obnovil zanedbaný zámek, do kterého se rodina v roce 1936 nastěhovala, nicméně zámeckého života si moc neužila - objekt v roce 1943 vyhořel. Během mnichovské krize vystoupil s deklarací proti okupaci republiky a důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Na zámek byla během války, uvalena nucená správa.

Syn Zdenka Radoslava Kinského - Norbert (nar. 1924), prokázal za války, že mu v žilách koluje krev nejenom modrá, ale také statečná. Z nucených prací, na které byl poslán do Německa, se mu na kole podařilo uprchnout zpět do Čech. Když válka skončila, zasnoubil se s Annou Marií dal Borgo-Netolitzkou a získal tak nejen půvabnou nevěstu, ale i hrad Kost jako věno.

Po roce 1948 odešel s rodinou do Itálie, kde setrval až do počátku devadesátých let. Kinským byl zabaven veškerý majetek a zámek přešel do vlastnictví Československého státu. Byla zde vybudována expozice Baroko v Čechách, kterou zaštiťovala Národní galerie. 

V roce 1992 dochází k restitucím a zámek se navrací do rukou původních majitelů - rodiny Kinských. Muzejní sbírky byly nahrazeny zámeckou interiérovou expozicí, která nahlíží do dějin rodu Kinských a do chovu koní na Chlumci. V dnešní době jsou majiteli již synové zmíněného Norberta - pánové Giovanni a Pio Kinští dal Borgo.
Zámek Karlova Koruna (1937)
Dnešní majitelé zámku a hradu, Giovanni a Pio Kinští, jsou bratranci ministra zahraničí Karla Schwarzenberka. Jejich otec Norbert Kinský, měl totiž stejnou matku jako Karel ze Schwarzenberka starší.

Vdova po Schwarzenberkovi hraběnka Eleonora Clam - Gallasová, která již měla z prvního manželství dvě děti, Karla a Františka, si roku 1921 vzala Zdenka Radslava Kinského.

Bratři založili na Chlumci akciovou společnost - Kinský dal Borgo, která spravuje jejich veškerý majetek v Čechách.
divide

Krátce z historie hradu Kost

Někdy kolem poloviny 14. století, žil jistý Beneš z Vartemberka, který si nechával říkat Benesius di Costi. Za život si našetřil dost, aby koupil sobotecké panství, ale už mu nezbylo na stavbu zámožného sídla. Musel se spokojit s menším hrádkem, který se skládal ze sálu a jediné věže. V tehdejších dobách se dbalo především na bezpečnost a nedobytnost, tak pro pevnost vybral místo na skále, které bylo kryté ze všech stran zalesněnými kopci.

Výhodou Kosti bylo po staletí to, že ji nepřátelé vždy spatřili až na poslední chvíli. Někteří, třeba Jan Žižka z Trocnova, ji přehlédli úplně. Jméno Kost, získal hrad právě podle přídomku zakladatele. Costi znamená v překladu něco jako „kamenný“ nebo „tvrdý“ a Beneš tím chtěl vyjádřit unikátnost stavby. Mnoho středověkých hrádků a tvrzí se totiž stavělo pouze ze dřeva.

Další z majitelů, Albrecht z Valdštejna, který zakoupil Kost v 17. století, měl s hradem velké plány. Celý objekt chtěl přestavět na venkovské sídlo, avšak tento záměr překazila jeho smrt. Dále hrad již spíše chátral.
Za vlastnictví rodu Černínů, bylo mnoho pokojů využíváno jako sýpka a podle toho také vypadal.
Hrad Kost (1898)
Hrad Kost (1906)
Hrad Kost s pomníky v Žehrovském lese. Pomník padlým příslušníkům rakouského praporu polních myslivců nechal zřídit tehdejší majitel panství Flaminio dal Borgo - Netolitzky roku 1889.
Poté někdejší pevnost koupil hraběKazimír Netolický. Mezi jeho potomky byl však nedostatek mužů, takže rodinný majetek putoval z rukou jednoho rodu do druhých.
Manželé ženských potomků Netolického však přijímali jeho jméno i hraběcí titul, až se tak veškerý majetek dostal k Anně Marii dal Borgo Netolické. To ona si vzala Norberta Kinského, jehož potomci jsou dnešními majiteli Kosti.

V Čechách se moc středověkých hradů nedochovalo. Majestátná Kost má mezi nimi zvláštní postavení - je nejzachovalejší. Hrad vyrůstající ze země uprostřed malebného Českého ráje, vypadá prakticky stejně už půl tisíciletí. Rekonstrukce, která proběhla v 50. letech 20. století, mu na atmosféře naštěstí nic neubrala.
 

Pověst o hradu Kosti ZDE

PDF
Dobová reklama Zdenko Radslava hraběte Kinského
PDF
Audience šlechtických představitelů na Pražském hradě v úterý 24.1.1939


Zpracováno dle oficiálních stránek www.kinsky-dal-borgo.czwww.hrad-kost.cz
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
Obrázek erbu rodu Kinských dal Borgo převzat z www.
silvarium.cz, kresba E. Eckel - Polišenský
Audience šlechtických představitelů převzata z www.historickaslechta.cz
Okénková pohlednice hradu Kost je ze sbírky pana Jindřicha Kudrny
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide