Uniformní knoflíky
Homepage > Buttons and facts > Producers of buttons > C.k. / k.u.k. - Czechoslovakia 1800-1948 > Jedna z nejstarších tiských továren
Producers of buttons Interesting things Related items

Jedna z nejstarších tiských továren

Jedna z nejstarších tiských továren

Augustin Hieke, Knopf - und Metallwarenfabrik (1854 - 1945)

Razítko Augustin Hieke
čp. 171 
 
Firma byla založena Augustinem Hiekem v roce 1854 a zpočátku se zabývala výrobou knoflíků pro maďarské národní kroje, které se odlévaly částečně z mosazi a částečně z cínu. Tento poměrně náročný způsob výroby, přivedl časem Augustina k nápadu, lisovat knoflíky z různých druhů plechů a tím podstatně zlevnit jejich výrobu a navýšil možnosti odbytu.
 
V 60. letech 19. století se tak z řemeslnické výrobny vyvinula továrna. Zpočátku byly výrobky transportovány k zákazníkovi prostřednictvím nákladních spřežení, následně železniční dráhou.
Augustin Hieke, sáček s kovovými knoflíky
Značení knoflíků v 19. a začátkem 20. století - A.H. Tyssa
Protože produkce byla rozšířena o další druhy kovových knoflíků, probíhala výroba na sklad a knoflíky byly prodávány přímo na veletrzích v Lipsku, nebo prostřednictvím obchodních zástupců.
 
V roce 1870 byla vedle produkce kovových knoflíků zahájena i výroba knoflíků z rohoviny, která byla od roku 1871 provozována v nové, pro tento účel postavené budově.
 
V 70. a 80. letech 19. století se začaly v kovovýrobě vyrábět i další výrobky, např. kování pro deštníky a hole.
Od výroby knoflíků z rohoviny bylo v 90. letech upuštěno poté, kdy byl tento výrobek stále více vytlačován z trhu novými knoflíky tzv. "kamenáči".
 
Během dalších let byla výroba přizpůsobena tak, že mohla pokrýt všechny druhy knoflíků i pro dámskou konfekci.
S rozšířením výroby docházelo logicky i k rozšiřování výrobních prostor. Ke konci provozu firma zaměstnávala na 200 pracovníků.
 
V třicátých a čtyřicátých letech minulého století, se Augustin Hieke také zapojil mezi firmy dodávající kovové knoflíky pod hlavičkou úřadu RZM.
Augustin Hieke - lícová strana dřevěného odznaku (1938)
Augustin Hieke - rubová strana dřevěného odznaku (1938)
Knoflík s označením RZM M5 - 262
(Reichszeugmeisterei, zkráceně RZM, byla organizace v rámci německé nacistické strany NSDAP, která byla pověřena kontrolou nad všemi výrobky určenými pro tuto stranu a její složky v letech 1934-1945.
Úřad Reichszeugmeisterei, uděloval firmám oprávnění tyto výrobky vyrábět a dodávat.
Společnost, která toto povolení získala, obdržela rovněž kód, který byl pak vyražen na každém jednotlivém výrobku dodaným výrobcem a umožňoval snadnou identifikaci zmetků, stejně jako znesnadnit ztotožnění jednotlivých výrobců potenciálním nepřátelům říše.)
 
Kód, který továrník Augustin Hieke používal, byl M5 / 262.
 
Na kovových knoflících z devatenáctého a počátku dvacátého století pak byla vyražena značka A.H. Tyssa. V letech 1939 - 45 již používal pouze iniciály A.H.
Značení uniformních knoflíků 1939-45
Značení uniformních knoflíků 1939-45
Značení uniformních knoflíků 1939-45

Umístění továrny a fotografie k 75. výročí založení firmy:

Tisá, továrna Augustina Hieka
75 let firmy Augustina Hiekeho (1929)
Obrázek k 75 letům firmy byl převzat ze stránek www.peterswald.org.
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide