Uniformní knoflíky
Homepage > History of the collection > News in the collection > Knoflík z mince Hannoverského království
The collection today Awards and presentations News in the collection Tips and tricks Thanks Unknown buttons Buttons, I am looking for

Knoflík z mince Hannoverského království

Knoflík z mince Hannoverského království

Knoflík z roku 1858, vyrobený z mince Hannoverského království (1814-1866).


Hannoverské království (německy Königreich Hannover) vzniklo v říjnu roku 1814 rozhodnutím Vídeňského kongresu. Britský král Jiří III. tak po napoleonských válkách získal zpět své hannoverské državy.

Kongres rovněž rozhodl o územní výměně s Pruským královstvím, díky níž rozloha Hannoverska podstatně vzrostla. Personální unie se Spojeným královstvím skončila s nástupem královny Viktorie (vnučky Jiřího III.) na britský trůn v roce 1837. Zatímco podle tehdejšího britského následnického řádu nastupovala dědička na trůn v případě, že neměla žádné bratry, v Hannoversku se podle Lex Salica vztahoval přednostní nárok na trůn na širší okruh mužských příbuzných.

Hannoverským králem se tak stal Ernst August I., syn Jiřího III. Když se v roce 1866 schylovalo k prusko-rakouské válce, pokusilo se Hannoverské království zachovat neutralitu. Při hlasování v Německém spolku 14. června však podpořilo návrh na mobilizaci spolkových vojsk proti Prusku, což o den později vedlo k vyhlášení války ze strany Pruska. Hannoverská armáda ještě zvítězila v bitvě u Langensalzy (27. června 1866), o dva dny později však musela kapitulovat. Král Jiří V. byl zbaven trůnu a Hannoversko bylo připojeno k Prusku jako provincie.

Informace převzaty z cs.wikipedie
Hannover 1837
Knoflík z mince 1858 - avers
Knoflík z mince 1858 - revers
archiv novinek
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide