Uniformní knoflíky
Homepage > Buttons in detail > The Austro-Hungarian empire > Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889)
Czech nobility The Austro-Hungarian empire German empire Belgian kingdom French empire

Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889)

Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889)

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 1 - 37

  • stříbrné knoflíky s arabskými čísly 1 - 37
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Landwehr Infanterie Regiment Nr. 32
Pro vytvoření pluků, bylo nejdříve nutno udělat několik důležitých kroků. Tím prvním bylo zřízení domobrany (k.k. Landsturm), k čemuž došlo v roce 1886 (i když se zpočátku jednalo pouze o materiálovou a evidenční agendu).
 
Následoval krok druhý, kdy tato nová složka převzala úkoly v průběžném cvičení osob, které z jakýchkoliv důvodů nebyly zařazeny k prezenční službě v žádné složce branné moci.
 
Vývoj pokračoval třetím krokem, kdy se začala - hlavně pro pány z generálního štábu - rýsovat velmi lákavá možnost využít vzniklé zeměbranecké prapory jako pravidelnou lehkou pěchotu.
 
Následovalo prodloužení prezenční služby na 12 měsíců, což se stalo úpravou branného zákona v roce 1889 (později byla prodloužena, shodně s armádní pěchotou až na 24 měsíců).
 
Zároveň také byla pro zeměbranu zřízena náhradní záloha, v které do ní zařazení odvedenci vykonávali prezenční službu v délce původních osmi týdnů.
k.k. Landwehr Infanterie Regiment No. 13
Předlitavská zeměbrana byla rozdělena do 39 doplňovacích odvodů a začala (stejně jako společná armáda) dostávat pravidelný kontingent branců 10.000 mužů ročně, schvalovaný Říšským sněmem na 10 let – tzv. decentát (netýkalo se Tyrol a Vorarlberska, kde platil jiný status).
 
Tento stav platil až do roku 1912, kdy byl, další úpravou zákona počet branců značně navýšen.
A teprve až po těchto krocích, tedy na jaře roku 1889, bylo možno začít podnikat kroky k začlenění praporů do plukovní organizace.
 
První zmínky o plukovní organizaci předlitavské zeměbrany, začaly pronikat na veřejnost na jaře roku 1889 ve formě novinových článků, které také později podrobně a zcela legálně rozkryly celou novou plukovní organizaci. Celkem bylo v Předlitavsku postaveno 23 zeměbraneckých pěších pluků, které fungovaly jako taktický stupeň.
 
Prapory v nich zařazené, si totiž udržely své číslování a ekonomickou nezávislost, stejně jako své vazby na magistráty mírových posádek.
Zeměbranecký pěší pluk č. 10 - plukovník
k.k. Landwehr Infanterie Regiment No. 10
Zeměbranecký pěší pluk č. 16 -  nadporučík
Jednotlivé prapory si zachovaly i svou evidenci zeměbranců a domobranců, v organizačním schématu nově vytvořených pluků však chyběl náhradní prapor. Nově vzniklé plukovní štáby měly v době míru pouze kontrolní a sjednocující funkci a do mírového života zeměbraneckých garnizon zasahovaly jen minimálně.
 
Od října 1898 pak začala probíhat jeho rozsáhlá reorganizace, která byla ukončena k 1. říjnu 1899. Teprve po postavení zeměbraneckých pluků mohly vznikat vyšší taktické stupně velení – zeměbranecké brigády a divize.
Vážení kolegové, sběratelé a badatelé
 
pokud máte knoflík, jehož číslo mi chybí a tudíž není pod tabulkou zobrazen, mám velký zájem na jeho získání. Protihodnotou mohu nabídnout výběr z jiných číslovaných rakouských pluků a praporů včetně mnoha dalších uniformních knoflíků.

U těchto pluků mi chybí velký stříbrný knoflík s arabským číslem 33

Přehled zeměbraneckých pěších pluků, včetně používaných knoflíků

 

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 1 (Zeměbranecký pěší pluk č. 1)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod: Wien (Vídeň) 
Národnostní složení: Němci 95%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 2 (Zeměbranecký pěší pluk č. 2)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Linz (Linec)
Doplňovací obvod: Linz, Salzburg (Linec, Solnohrad)
Národnostní složení: Němci 98%, ostatní 2%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 3 (Zeměbranecký pěší pluk č. 3)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Graz (Štýrský Hradec)
Doplňovací obvod: Graz, Marburg (Štýrský Hradec, Marburk) 
Národnostní složení: Němci 94%, ostatní 6%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 4 (Zeměbranecký pěší pluk č. 4)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Klagenfurt (Celovec)
Doplňovací obvod: Klagenfurt (Celovec)
Národnostní složení: Němci 79%, ostatní 21%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 5 (Zeměbranecký pěší pluk č. 5)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Pola (Pula)
Doplňovací obvod: Triest (Terst)
Národnostní složení: Slovinci 45%, Srbové / Chorvati 22%, Italové 20%, ostatní 13%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 6 (Zeměbranecký pěší pluk č. 6)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Eger (Cheb)
Doplňovací obvod: Eger, Beraun (Cheb, Beroun)
Národnostní složení: Němci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 7 (Zeměbranecký pěší pluk č. 7)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Pilsen (Plzeň)
Doplňovací obvod: Pilsen, Beraun, Pisek (Plzeň, Beroun, Písek)
Národnostní složení: Češi 60%, Němci 30%, ostatní 10%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 8 (Zeměbranecký pěší pluk č. 8)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Prag (Praha)
Doplňovací obvod: Prag, Beraun (Praha, Beroun)
Národnostní složení: Češi 95%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 9 (Zeměbranecký pěší pluk č. 9)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Leitmeritz (Litoměřice)
Doplňovací obvod: Leitmeritz, Komotau (Litoměřice, Chomutov)
Národnostní složení: Němci 86%, ostatní 14%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 10 (Zeměbranecký pěší pluk č. 10)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Jungbunzlau (Mladá Boleslav)
Doplňovací obvod: Jungbunzlau, Turnau (Mladá Boleslav, Turnov)
Národnostní složení: Češi 95%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 11 (Zeměbranecký pěší pluk č. 11)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Jičin (Jičín)
Doplňovací obvod: Jičin, Königgrätz (Jičín, Hradec Králové)
Národnostní složení: Češi 63%, Němci 36%, ostatní 1%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 12 (Zeměbranecký pěší pluk č. 12)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Caslau (Čáslav)
Doplňovací obvod: Caslau, Jungbunzlau (Čáslav, Mladá Boleslav)
Národnostní složení: Češi 87%, ostatní 13%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 13 (Zeměbranecký pěší pluk č. 13)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Olmütz (Olomouc)
Doplňovací obvod: Olmütz, Mährisch-Schönberg (Olomouc, Šumperk)
Národnostní složení: Češi 64%, Němci 31%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 14 (Zeměbranecký pěší pluk č. 14)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Brünn (Brno)
Doplňovací obvod: Brünn, Iglau (Brno, Jihlava)
Národnostní složení: Češi 67%, Němci 31%, ostatní 2%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 15 (Zeměbranecký pěší pluk č. 15)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Troppau (Opava)
Doplňovací obvod: Troppau, Olmütz (Opava, Olomouc)
Národnostní složení: Němci 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 16 (Zeměbranecký pěší pluk č. 16)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Krakau (Krakov)
Doplňovací obvod: Krakau, Wadowice (Krakov, Wadowice)
Národnostní složení: Poláci 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 17 (Zeměbranecký pěší pluk č. 17)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Rseszów (Řešov)
Doplňovací obvod: Rseszów (Řešov)
Národnostní složení: Poláci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 18 (Zeměbranecký pěší pluk č. 18)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Przemysl (Přemyšl)
Doplňovací obvod: Przemysl, Sanok (Přemyšl, Sanok)
Národnostní složení: Rusíni 47%, Poláci 43%, ostatní 10%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 19 (Zeměbranecký pěší pluk č. 19)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Lemberg (Lvov)
Doplňovací obvod: Lemberg, Brzezany (Lvov, Brzezany)
Národnostní složení: Rusíni 59%, Poláci 31%, ostatní 10%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 20 (Zeměbranecký pěší pluk č. 20)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Stanislau (Stanislavov)
Doplňovací obvod: Stanislau, Brzezany, Czortków (Stanislavov, Brzezany, Czortków)
Národnostní složení: Rusíni 72%, ostatní 28%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 21 (Zeměbranecký pěší pluk č. 21)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Sankt Pölten (Svatý Hypolit)
Doplňovací obvod: Sankt Pölten, Wien B (Svatý Hypolit, Vídeň B)
Národnostní složení: Němci 98%, ostatní 2%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 22 (Zeměbranecký pěší pluk č. 22)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Czernowitz (Černovice)
Doplňovací obvod: Czernowitz, Kolomea (Černovice, Kolomyja)
Národnostní složení: Rusíni 27%, Rumuni 54%, ostatní 19%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 23 (Zeměbranecký pěší pluk č. 23)

Datum vzniku:  1893
Místo posádky (1914): Zara (Zadar)
Doplňovací obvod: Sebenico (Šibenik)
Národnostní složení: Srbové / Chorvati 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 24 (Zeměbranecký pěší pluk č. 24)

Datum vzniku:  1900
Místo posádky (1914): Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod: Wien B, Znaim (Vídeň B, Znojmo)
Národnostní složení: Němci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 25 (Zeměbranecký pěší pluk č. 25)

Datum vzniku:  1900
Místo posádky (1914): Kremsier (Kroměříž)
Doplňovací obvod: Kremsier (Kroměříž)
Národnostní složení: Češi 83%, ostatní 17%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 26 (Zeměbranecký pěší pluk č. 26)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Marburg (Maribor)
Doplňovací obvod: Marburg, Cilli (Maribor, Celje)
Národnostní složení: Němci 77%, ostatní 23%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 27 (Zeměbranecký pěší pluk č. 27)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Laibach (Lublaň)
Doplňovací obvod: Laibach, Triest (Lublaň, Terst)
Národnostní složení: Slovinci 86%, ostatní 14%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 28 (Zeměbranecký pěší pluk č. 28)

Datum vzniku:  1899
Místo posádky (1914): Pisek (Písek)
Doplňovací obvod: Pisek, Neuhaus, Beneschau (Písek, Jindřichův Hradec, Benešov)
Národnostní složení: Češi 79%, Němci 20%, ostatní 1%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 29 (Zeměbranecký pěší pluk č. 29)

Datum vzniku:  1899
Místo posádky (1914): Budweis (České Budějovice)
Doplňovací obvod: Budweis, Pisek (České Budějovice, Písek)
Národnostní složení: Češi 45%, Němci 54%, ostatní 1%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 30 (Zeměbranecký pěší pluk č. 30)

Datum vzniku:  1898
Místo posádky (1914): Hohenmauth (Vysoké Mýto)
Doplňovací obvod: Hohenmauth, Königgrätz (Vysoké Mýto, Hradec Králové)
Národnostní složení: Češi 68%, Němci 28%, ostatní 4%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 31 (Zeměbranecký pěší pluk č. 31)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Teschen (Těšín)
Doplňovací obvod: Teschen, Wadowice (Těšín, Wadowice)
Národnostní složení: Češi 33%, Němci 37%, Poláci 27%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 32 (Zeměbranecký pěší pluk č. 32)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Neusandez (Nový Sadec)
Doplňovací obvod: Neusandez, Tarnów (Nový Sadec, Tarnov)
Národnostní složení: Poláci 91%, ostatní 9%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 33 (Zeměbranecký pěší pluk č. 33)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Stryj (Stryj)
Doplňovací obvod: Stryj, Sambor (Stryj, Sambir)
Národnostní složení: Rusíni 73%, ostatní 27%
 
Knoflík chybí

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 34 (Zeměbranecký pěší pluk č. 34)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Jaroslau (Jarosław)
Doplňovací obvod: Jaroslau, Gródek Jagielloński (Jarosław, Gródek Jagielloński)
Národnostní složení: Poláci 75%, ostatní 25%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 35 (Zeměbranecký pěší pluk č. 35)

Datum vzniku:  1898
Místo posádky (1914): Zloczów (Zločov)
Doplňovací obvod: Zloczów, Tarnopol (Zločov, Ternopil)
Národnostní složení: Rusíni 68%, Poláci 25%, ostatní 7%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 36 (Zeměbranecký pěší pluk č. 36)

Datum vzniku:  1898
Místo posádky (1914): Kolomea (Kolomyja)
Doplňovací obvod: Kolomea, Stanislau, Czortków (Kolomyja, Stanislavov, Szortków)
Národnostní složení: Rusíni 70%, Poláci 21%, ostatní 9%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 37 (Zeměbranecký pěší pluk č. 37)

Datum vzniku:  1906
Místo posádky (1914): Gravosa
Doplňovací obvod: Castelnuovo
Národnostní složení: Srbové / Chorvati 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje
Text o zeměbraneckých praporech je zpracován dle informací Karla Klátila z c.k. 28. zeměbraneckého pluku Písek. Přehled praporů byl doplněn informacemi uveřejněnými na www.mlorenz.at a barevné fotografie uniforem uveřejněny s laskavým svolením Mag. Michaela R. Lorenze taktéž z www.mlorenz.at
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide