Jedna z nejstarších tiských továren
Uniform buttons - webside collectors buttons
Jedna z nejstarších tiských továren

Augustin Hieke, Knopf - und Metallwarenfabrik (1854 - 1945)

Razítko Augustin Hieke
čp. 171 
 
Firma byla založena Augustinem Hiekem v roce 1854 a zpočátku se zabývala výrobou knoflíků pro maďarské národní kroje, které se odlévaly částečně z mosazi a částečně z cínu. Tento poměrně náročný způsob výroby, přivedl časem Augustina k nápadu, lisovat knoflíky z různých druhů plechů a tím podstatně zlevnit jejich výrobu a navýšil možnosti odbytu.
 
V 60. letech 19. století se tak z řemeslnické výrobny vyvinula továrna. Zpočátku byly výrobky transportovány k zákazníkovi prostřednictvím nákladních spřežení, následně železniční dráhou.
Augustin Hieke, sáček s kovovými knoflíky
Značení knoflíků v 19. a začátkem 20. století - A.H. Tyssa
Protože produkce byla rozšířena o další druhy kovových knoflíků, probíhala výroba na sklad a knoflíky byly prodávány přímo na veletrzích v Lipsku, nebo prostřednictvím obchodních zástupců.
 
V roce 1870 byla vedle produkce kovových knoflíků zahájena i výroba knoflíků z rohoviny, která byla od roku 1871 provozována v nové, pro tento účel postavené budově.
 
V 70. a 80. letech 19. století se začaly v kovovýrobě vyrábět i další výrobky, např. kování pro deštníky a hole.
Od výroby knoflíků z rohoviny bylo v 90. letech upuštěno poté, kdy byl tento výrobek stále více vytlačován z trhu novými knoflíky tzv. "kamenáči".
 
Během dalších let byla výroba přizpůsobena tak, že mohla pokrýt všechny druhy knoflíků i pro dámskou konfekci.
S rozšířením výroby docházelo logicky i k rozšiřování výrobních prostor. Ke konci provozu firma zaměstnávala na 200 pracovníků.
 
V třicátých a čtyřicátých letech minulého století, se Augustin Hieke také zapojil mezi firmy dodávající kovové knoflíky pod hlavičkou úřadu RZM.
Augustin Hieke - lícová strana dřevěného odznaku (1938)
Augustin Hieke - rubová strana dřevěného odznaku (1938)
Knoflík s označením RZM M5 - 262
(Reichszeugmeisterei, zkráceně RZM, byla organizace v rámci německé nacistické strany NSDAP, která byla pověřena kontrolou nad všemi výrobky určenými pro tuto stranu a její složky v letech 1934-1945.
Úřad Reichszeugmeisterei, uděloval firmám oprávnění tyto výrobky vyrábět a dodávat.
Společnost, která toto povolení získala, obdržela rovněž kód, který byl pak vyražen na každém jednotlivém výrobku dodaným výrobcem a umožňoval snadnou identifikaci zmetků, stejně jako znesnadnit ztotožnění jednotlivých výrobců potenciálním nepřátelům říše.)
 
Kód, který továrník Augustin Hieke používal, byl M5 / 262.
 
Na kovových knoflících z devatenáctého a počátku dvacátého století pak byla vyražena značka A.H. Tyssa. V letech 1939 - 45 již používal pouze iniciály A.H.
Značení uniformních knoflíků 1939-45
Značení uniformních knoflíků 1939-45
Značení uniformních knoflíků 1939-45

Umístění továrny a fotografie k 75. výročí založení firmy:

Tisá, továrna Augustina Hieka
75 let firmy Augustina Hiekeho (1929)
Obrázek k 75 letům firmy byl převzat ze stránek www.peterswald.org.
Ivo Tomas
Hradec Kralove
e-mail: uniform-buttons.com
www.uniform-buttons.com
Do you want to print the page now?
Hide some parts of page before printing
Print the page as you see it now
(this box will not be printed)
Edit before printing
Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.