Tiská filiálka německé firmy
Uniform buttons - webside collectors buttons
Tiská filiálka německé firmy

Franz Püschner, Metallknopffabrik (1870 - 1899)
C.A. Weidmüller, Knopf - u. Metallwarenfabrik (1899 - 1945)

Logo společnosti Carl August Weidmüller (1931)
čp. 218 a 149
 
Firma byla založena v roce 1899 jako filiálka mateřské firmy C. A. Weidmüller (Carl August Weidmüller), existující od roku 1850 v městečku Reichenbrand, nedaleko německého Chemnitzu.
 
Tato společnost tehdy zakoupila továrnu na knoflíky Franze Püschnera, kterou provozoval již od roku 1870 a zavedla v ní, v okolí doposud neznámou, výrobu patentních knoflíků pro rukavice a kožené zboží. Výroba byla vybavena motorovým náhonem a později kompletně přestavěna na elektrický pohon.
Zakladatel firmy Carl August Weidmüller (1850)
Jednatel společnosti a prokurista Moritz Wächtler (1899)
Po 1. světové válce však firmě na zahraničních trzích vznikla velká konkurence a tak mohl majitel C.A.Weidmüller zaměstnat pouze polovinu z celkového počtu 100 až 120 původních pracovníků, kteří byli ve společnosti v předválečném období.
 
Díky poválečným změnám
Majitel a generální ředitel společnosti Gottfried Gläsel (1937)
se však pobočka v Tisé osamostatnila a dlouholetý vedoucí firmy Moritz Wächtler se tak stal roku 1931 jejím vlastníkem. Jeho vnuk Gottfried Gläsel, pak podílníkem.
 
Mezitím však došlo k významnému zlepšení technického vybavení, včetně zavedení moderních automatických strojů. Oproti předválečnému období, kdy bylo hlavním odbytištěm Rusko, šla nyní většina produkce do evropských a zámořských států.
 
V roce 1937, opustil firmu vzhledem k svému vysokému věku Moritz Wächtler a Gottfried Gläsel se stal majitelem
a generálním ředitelem. Po ukončení druhé světové války proběhla internace Gottfrieda Gläsela českými úřady a vyhoštění členů jeho rodiny v rámci odsunu sudetských němců z Tisé. Gottfried Gläsel byl propuštěn z vězení až v roce 1947.
Továrna bývalé firmy C.A. Weidmüller
čp. 56
 
Dům Franze Püschnera
 
 
Historické obrázky majitelů firmy byly převzaty ze stránek www.weidmueller.de.
Ivo Tomas
Hradec Kralove
e-mail: uniform-buttons.com
www.uniform-buttons.com
Do you want to print the page now?
Hide some parts of page before printing
Print the page as you see it now
(this box will not be printed)
Edit before printing
Hover your mouse over some part of page, a red rectangle will appear. Click it to hide the selected content of page.