Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / The Austro-Hungarian empire / Bosensko - hercegovinské pěší pluky (od r. 1894)

Bosensko - hercegovinské pěší pluky (od r. 1894)

Bosensko - hercegovinské pěší pluky (od r. 1894)

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 1 - 4

  • zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 4
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment No. 4
Bosensko - hercegovinské pěší pluky (Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment), byly privilegované armádní jednotky se zvláštním statusem. Příslušníci těchto pluků nosili vlastní uniformy a pluky měly i vlastní systém číslování v rámci rakousko - uherské armády.

První kroky které vedly ke vzniku těchto privilegovaných jednotek, podnikla rakousko - uherská armáda 20. 10. 1878, kdy obsadila dvě osmanské provincie - Bosnu a Hercegovinu. Navzdory tomu, že ústavně tato území stále patřila Osmanské říši, zde začala c.a k. správa budovat administrativní aparát založený na reformě stávajícího systému.

V listopadu 1881 schválila rakousko - uherská vláda tzv. vojenský zákon (Wehrgesetz), který ukládal povinnost všem bosenským mužům sloužit v císařské armádě.
Toto rozhodnutí však vedlo v letech 1881 - 82 k rozsáhlým nepokojům, kterým hrozilo potlačení silou vojenskými prostředky.
Bosensko - hercegovinský pěší pluk č.2 (poručík)
Vrchní velitelství se proto obrátilo na muftího ze Sarajeva, Mustafu Hilmiho Hadžiomeroviće, který vydal  fatwu (prohlášení) vyzývající Bosňany „poslouchat vojenské právo“. Následně se přidal i další významný vůdce muslimské komunity Mehmedbeg Kapetanovic, pozdější primátor Sarajeva, který také apeloval na mladé muslimské muže ohledně povinné vojenské služby v c.a k. armádě.
 
První pěchotní formace vznikly roku 1882 a jejich štáby byly v Sarajevě, Banja Luce, Tuzle a Mostaru. Zpočátku se každá skládala pouze z jedné pěší roty, nicméně jejich počet se v následujících letech stále rozrůstal. V roce 1889 existovalo již osm samostatných praporů, o tři roky déle jedenáct.
 
V následujícím období (1894), zřídila vojenská správa Sdružení bosensko - hercegovinských pěších pluků (Bosnisch - Hercegowinische Infanterie den Regimentsverband) s cílem začlenění jednotek do zbytku rakousko - uherské armády.
 
Rozhodnuto bylo dne 1. ledna 1894 tzv. „nejvyšším usnesením“ (Allerhöchste Entschließung). Toto formální rozhodnutí se však v praxi prosazovalo velmi pomalu a definitivně se dokončilo až roku 1897.
Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment
Bosnisch – herzegowinisches Feld Jägerbaon No.1

Přehled Bosensko - hercegovinských pěších pluků, vč. používaných knoflíků

 

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 1
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 1)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod: Sarajevo
Národnostní složení: Bosňané 94%, ostatní 6%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.1
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.1

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 2
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 2)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Graz (Štýrský Hradec)
Doplňovací obvod: Banja Luka
Národnostní složení: Bosňané 93%, ostatní 7%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.2

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 3
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 3)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Budapest (Budapešť)
Doplňovací obvod: Tuzla
Národnostní složení: Bosňané 94%, ostatní 6%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.3
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.3

Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment Nr. 4
(Bosensko - hercegovinský pěší pluk č. 4)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Triest (Terst)
Doplňovací obvod: Mostar
Národnostní složení: Bosňané 95%, ostatní 5%
 
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.4
Bosensko-hercegovinský pěší pluk č.4
Obrázek odznaku převzat s laskavým svolením z www.warshop.cz/kappenabzeichen.
Obrázky odznaku a fotografie z http://bs.wikipedia.org, zálepky z www.veikkos-archiv.com. Barevná fotografie uniformy uveřejněna s laskavým svolením Mag. Michaela R. Lorenze -  www.mlorenz.at
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide