Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / Czech nobility / Eleonora Dujková rozená Bubna - Litic

Eleonora Dujková rozená Bubna - Litic

Eleonora Dujková rozená Bubna - Litic
Erb Bubnů z Litic

Stručná historie rodu Bubnů


Původně česká vladycká rodina Pánů z Bubna pocházela z Plzeňska. Jejich rodinným sídlem byl hrad Buben, jehož zřícenina leží asi 20 km západně od Plzně. Od jeho názvu odvozovali i erbovní znamení - zprvu kouli, později dutou nádobu a od 16. století buben kotlovitého tvaru - tympán.

Nejstarší zmínka o rodu Bubnů ve východních Čechách se váže k pražské čtvrti Bubny, konkrétně k osobě Stacha z Bubna, který byl v letech 1388-1392 purkrabím na Potštejně.
Livrejový knoflík
Roku 1562 koupil Mikuláš starší z Bubna litické panství nedaleko Doudleb nad Orlicí, polovinu Žamberka a pozemky v Doudlebech. Od té doby sídlil na Liticích a přijal další přídomek „z Litic“.

V roce 1629 byli Bubnové povýšeni do panského stavu, v roce 1644 získali titul hraběcí a opět změnili svůj erb - v levém poli se tympán změnil na buben, do pravého umístili hlavu lva.
Grafen von Bubna und Littitz
Adam Vít hrabě Bubna z Litic
Na přelomu 16. a 17. století se rod Bubnů rozdělil na dvě linie.

První (založená Kunatou Jaroslavem), vlastnila moravský statek Křtiny a druhá, reprezentována Jindřichem Janem (1596 - 1653), zakladatelem druhé linie, držela rodový statek Doudleby nad Orlicí.


Vládním nařízením v říjnu 1939 pozbyl platnost zákon o zrušení šlechtictví z roku 1918 a tak se šlechta mohla během okupace podílet i na politickém dění. V letech 1940 - 42 měla aristokracie zastoupení dokonce v protektorátní vládě generála Eliáše, kde Mikuláš z Bubna - Litic vedl rezort zemědělství a lesního hospodářství.

Za to byl po válce vězněn v pankrácké věznici, kde trval na tom, aby byl postaven před soud a měl možnost doložit svoji ne - kolaborantskou činnost (vláda generála Eliáše byla za války nacisty rozprášena a Eliáš i mnozí popraveni).
divide

Krátce z historie zámku v Doudlebách nad Orlicí

Zámek v Doudlebách nad Orlicí stojí v místech, kde již ve 13. století existovala dřevěná středověká tvrz s hospodářským dvorem. Roku 1562 koupil doudlebské zboží Mikuláš starší z Bubna, který zde dal v letech 1588 - 1590 postavit zámek.

Tento poměrně malý, ale půvabný zámeček, sloužící jako lovecký, postavili italští umělci, kteří v 16. století přinesli renesanční výtvarný názor do Čech a na Moravu. Z tohoto důvodu je styl budovy podle čistě italského vzoru. Jedinečně malebný účinek je především vyvolán sgrafitovou výzdobou. Stěny zámku jsou bohatě zdobeny ornamentálními sgrafity tzv. kobercového vzoru. Středové nádvoří obklopují otevřené arkády s toskánskými sloupy.

Výraznější stavební změny byly provedeny za Františka Adama, syna Jana Jindřicha, v letech 1670 - 1690 v raně barokním stylu. Budova byla opatřena vysokou střechou s barokními štíty, zevní sgrafita byla zakryta vrstvou omítky. Kolem hlavní brány s kamenným erbem byly vybudovány hospodářské budovy. V roce 1809 prodali Bubnové zámek v Žamberku Windischgrätzům a přesídlili natrvalo do Doudleb. Kolem vybudovali park v anglickém stylu, který porostům ponechává prostor pro jejich přirozený růst. V průběhu 19. století pak byly z náboženských důvodů zabíleny všechny nástropní malby zámku.
Zámek Doudleby nad Orlicí
Eleonora Dujková rozená Bubna - Litic (2008)
V roce 1948 přešel zámek na 40 let do rukou státu. Od roku 1960 se na zámku prováděly náročné restaurátorské práce. Odkrylo se a opravilo vnější sgrafito, opravily stropy a odkryl zbytek maleb.

Roku 1971 byl zámek zpřístupněn veřejnosti.
 
Adam Bubna se svým otcem Mikulášem emigrovali do Rakouska, kde se Mikuláš oženil s Marií Jeltsch a měl s ní dva syny - Patricka a Heinricha. Adam odešel do Austrálie, odkud se po roce 1989 vrátil. Sourozenci Adam a Eleonora se o majetek rozdělili, dnes patří zámek Doudleby paní Eleonoře.


Zpracováno dle oficiálních stránek www.zamek-doudleby.cz a z podkladů knihy Petra Maška - Modrá krev.
Fotografie paní Eleonory Dujkové je použita ze zámeckých stránek, fotografie Adama Bubny z tn.nova.cz/zpravy/domaci.
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide