Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / Czech nobility / František Kinský z Vchynic a Tetova

František Kinský z Vchynic a Tetova

František Kinský z Vchynic a Tetova
Erb Kinských

Stručná historie rodu Kinských - knížecí linie


Rod Kinských
, je staročeskou rytířskou a později panskou šlechtou, pocházející z počátku 13.století. Po dlouhou dobu patřil k nejvýznamnějším aristokratickým rodinám v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali zvláště jako mecenáši věd a umění.

Prvním známým předkem byl snad Martin z Medvědíče, žijící na počátku 13. století.
Alianční erb Rudolfa Kinského a Vilemíny Colloredo-Mannsfeldové
Alianční erb Ferdinanda Bonaventury Kinského a Marie Liechtenstein
Znak knížete Kinského s Řádem zlatého rouna
Jméno Kinský vzniklo z nesprávného německého přepisu původního jména Wchynský ze Vchynic a z Tetova, což byl název vesnice a tvrze nedaleko Lovosic.

(Podrobnosti o knoflících příslušníků primogeniturní větve knížecí linie, naleznete ZDE)
 
Toto jméno se později také psalo Chynský a teprve až po třicetileté válce začalo být užíváno současného tvaru Kinský.

První kdo si začal říkat Kinský a byl jmenován hrabětem, byl Vilém
, kterého zavraždili společně s Albrechtem z Valdštejna, v únoru roku 1634 v Chebu.
Grafen Kinský zu Wchinitz und Tettau
Heinrich Koch - zámek Kostelec nad Orlicí, návrh z roku 1826
Jeden z předků, Štěpán Kinský (1679 - 1749), byl za své politické zásluhy v roce 1746 povýšen do knížecího stavu s právem primogeniturního dědictví titulu. V této době se rod rozdělil na linii hraběcí a knížecí. V knížecí linii, dosáhl obzvláště výrazných úspěchů František Oldřich (1726 - 1792), který bojoval v pruských válkách. Získal četná vyznamenání, včetně nejvyššího ocenění - Řádu zlatého rouna.

Jeho vnuk, Ferdinand Jan Nepomuk, zase naopak bojoval ve válkách napoleonských. Měl dva syny, kteří založili dvě větve knížecí linie. Mladší Josef Ervín (1806 - 1862), zdědil Kostelec nad Orlicí, který byl v majetku rodu až do roku 1948, kdy byl Františku Josefovi (1879 - 1975) zabaven. Jeho syn Josef (*1913) zůstal v Čechách a v padesátých letech byl těžce perzekvován.
divide
Historické dokumenty

Krátce z historie zámku v Kostelci nad Orlicí

Nedlouho poté, co Kinští získali kostelecké panství, rozhodl se Josef Kinský pro výstavbu nového sídla, které by lépe odpovídalo jeho požadavkům než Starý zámek.
 
Stavba Nového zámku byla realizována podle projektu vídeňského architekta Jindřicha Kocha v letech 1829 - 1833, mimo jiné autora slavného Letohrádku Kinských v Kinského zahradě na pražském Smíchově.

"Moje prarodiče vyhodili ze zámku v osmačtyřicátém," vypráví František Kinský, "a jako náhradní ubytování jim nabídli chalupu v Orlických horách. Byla v prudkém svahu, bez vody i elektřiny, měla půlku střechy a neměla okna. Dědeček ale tehdy dokázal zařídit ubytování na kostelecké faře, kde žil až do své smrti v roce 1975."
Historické dokumenty
Na zámku, jenž ještě nedávno patřil jeho rodině, se mezitím děly podivuhodné věci: celé dva roky po osmačtyřicátém zámek fungoval jako muzeum, už v jedenapadesátém se ale místo stalo novou reprezentativní adresou Výzkumného ústavu pro chov prasat; architektonický skvost kvůli tomu upadl do naprostého zapomnění.
 
Výzkumný ústav pro chov prasat na zámku sice sídlil, do jeho údržby ale nikdy neinvestoval ani korunu. Dům chátral a v roce 1975, kdy byl poškozen do té míry, že potřeboval okamžitou opravu, jej ústav vyklidil a postavil si na okraji zámeckého parku budovu novou.
Nový zámek v Kostelci nad Orlicí
Josef Kinský z Vchynic a Tetova
František Kinský z Vchynic a Tetova
Zámek v Kostelci nad Orlicí byl v roce 1992 rodu Kinských navrácen. Na přelomu roku 2003 - 2004 převzal správu majetku od svého otce František Kinský.

Nyní již nádherný, s vkusem, citem a hlavně obrovskou láskou zrekonstruovaný empírový zámek, v jehož hospodářské části žil, dnes již bohužel zesnulý Josef Kinský (19.11.1913 - 14.3.2011) se svou chotí Bernadetou, je již v současné době přístupný veřejnosti.

Okolo zámku se rozprostírá anglický park o rozloze 42 hektarů, který je přírodní rezervací.

Návštěva zámku a přilehlého parku

Dne 11.8.2012 jsem osobně navštívil nový zámek pana Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Po prohlídce, která prochází zvýšeným suterénem, v kterém byl ještě v nedávné minulosti umístěn Výzkumný ústav pro chov prasat, musím smeknout. V místech kde byla dlouhá léta živá prasata, laboratoře a kanceláře, se nyní nacházejí perfektně zrekonstruované zámecké prostory včetně mobiliáře.
František Kinský
Nový zámek v Kostelci nad Orlicí
Velikým překvapením pro mě, bylo vystavení dvou nádherně zachovalých livrejí rodu Kinských, samozřejmě s patřičnými stříbrnýmí knoflíky. Jako neplánovaný "bonus" na závěr, bylo setkání a krátký rozhovor s majitelem zámku Františkem Kinským.
Erb rodu Kinských a Černínů z Chudenic
Livrejový knoflík rodu Kinských
Karel Kinský, jediný český vítěz Velké národní steeplechase v Liverpoolu v r.1883 na klisně Zoedone
Video - nový zámek v Kostelci nad Orlicí
Kinský - livrej
Kinský - livrej
PDF
Dobová reklama Františka Kinského (1941)
PDF
Audience šlechtických představitelů na Pražském hradě v úterý 24.1.1939


Zpracováno dle podkladů z knihy P. Maška - Modrá krev a článku Život na velmi dobré adrese, autore
k  Michaly Komrskové a Zuzany Keményové. Obrázek návrhu zámku převzat z www.udu.ff.cuni.cz
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
Autorem horní fotografie Františka Kinského je Jan Dušek

Audience šlechtických představitelů převzata z www.historickaslechta.cz
Video o zámku - YouTube - autor Jan Dušek
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide