Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / Czech nobility / Franziska Diana Phipps Sternbergová

Franziska Diana Phipps Sternbergová

Franziska Diana Phipps Sternbergová
Erb Sternbergů

Stručná historie rodu Sternbergů


Hrabata ze Sternbergu, rod, který patří k nejstarším českých šlechtickým rodinám u nás.
Podle rodinné legendy, pocházejí Sternbergové od jednoho ze tří biblických králů (Kašpara), kteří se přišli poklonit do Betléma narozenému Ježíšovi. Zlatá hvězda v erbu, je tedy hvězdou betlémskou.

První zmínka o údajném prapředku Divišovi, pochází již z počátku 12.století. V průběhu 13.století, si pak spolu se synem Zdeslavem, postavil Diviš z Divišova na Moravě ranně gotický hrad.
Syn Zdeslav, se jako první začal nazývat ze Sternbergu.
Sternberg
V okolí Olomouce, na svém hradě Sternberku, žili Sternbergové několik století. Na přelomu 13. a 14.století se rod rozdělil na několik větví. Do našich dob však dožila pouze větev Konopišťských ze Sternbergu. Vedle české větve, žili od 17. století další příslušníci rodu také ve Slezsku a Uhrách.
Sternbergové byli vždy přesvědčenými Čechy, proto lze také jejich podpisy nalézt na prohlášení české šlechty z roku 1939.

V této době vlastnil hrabě Jiří Douglas (1888 - 1965) hrad Český Sternberk a Březinu. Po roce 1989 byly hrady vydány jeho synovi, hraběti Zdenkovi ze Sternbergu (*1923).
Grafen von Sternberg
Cecilia Sternbergová - Cesta
Dalšími rodovými statky byly Častolovice a Zásmuky, které vlastnil hrabě Leopold (1896 - 1957). Po zkonfiskování majetku v roce 1948, musel hrabě Leopold Sternberg s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil (1908 - 1983) a dcerou Dianou opustit naši republiku. Žili ve Spojených státech a v roce 1953 se přestěhovali na Jamajku. Zde také Leopold Sternberg v roce 1957 zemřel.

O tomto období napsala později Cecílie Sternbergová knihu Cesta, která patří k nejlepším dílům tohoto druhu literatury z posledních let.

Častolovice a Zásmuky byly v roce 1992 restitucí vráceny jejich dceři Dianě (*1936), provdané za Henryho Phippse.
divide

Krátce z historie zámku v Častolovicích

Historie Častolovického zámku sahá až do 13. století, kdy na soutoku řek Bělá a Kněžná, stála vodní tvrz. Během staletí se zde vystřídalo množství majitelů, jako např. Vilém z Pernštejna, Jindřich z Regeru, či Albrecht Brykner z Brukštejna. Asi nejznámějším vlastníkem byl pak Jiří z Poděbrad.

V letech 1588 - 1615 ji tehdejší majitel Jan Bedřich z Oppersdorfu s ženou Magdalénou nechal přestavět na renesanční zámek. Jeho obraz z roku 1696, který je vystaven ve vstupní místnosti zámku, nám tak i dnes dovoluje shlédnout toto impozantní sídlo. Finanční situace Operštorfů však roku 1684 způsobila odprodej celého majetku, přičemž zámek Častolovice byl zakoupen Annou Kateřinou, hraběnkou z Martinic.
Zámek Častolovice (1899)
Franziska Diana Phipps Sternbergová (2010)
V roce 1694 zakoupili zámek Sternbergové. V polovině 19. století byla část zámku přestavěna v novogotickém slohu, který byl ovšem již na počátku století 20. víceméně odstraněn. Opět tak mohla vyniknout jeho původní renesanční podoba. Z důvodu potřeby ubytování všech členů rodiny, bylo také zvýšeno o jedno patro východní křídlo zámku.

Po roce 1948 vznikla ve větší části zámku internátní škola, čímž došlo k nenahraditelným stavebním devastacím, a část byla zpřístupněna veřejnosti. Škola zámek opustila roku 1983 a následně se začalo s rozsáhlými „opravami“. Okna byla vyměněna za moderní zdvojená, dveře necitlivě přemalovány a nádvoří nevhodně předlážděno.

Záchrana přišla až po roce 1992, kdy byl zámek opět v restituci navrácen paní Dianě Phipps Sternbergové.
PDF
Audience šlechtických představitelů na Pražském hradě v úterý 24.1.1939


Zpracováno dle oficiálních stránek www.zamek-castolovice.cz
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
Fotografie Diany Sternbergové převzata z www.vitalplus.org, foto Jan Bartoš
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide