Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / History of the collection / News in the collection / Knoflík šlechtického rodu Hochberg von Pless

Knoflík šlechtického rodu Hochberg von Pless

Knoflík šlechtického rodu Hochberg von Pless

Von Hochberg, Fürst von Pless, Reichsgraf von Hochberg, Freiherr zu Fürstenstein

(kníže von Pless, hrabě von Hochberg, svobodný pán z Fürstensteinu)

Rod přišel do Slezska z Míšně na konci XIII.století. Až do sedmnáctého století, se psal von Hoberg. Linii Hochberg von Pless, založil kníže Johann Heinrich X. von Hochberg (* 1806), s manželkou Otylií Filipinou von Stechow.

Roku 1850 udělil pruský císař Johannovi Heinrichovi X. dědičný titul kníže von Pless. Ten přecházel vždy pouze na prvorozeného syna a byl tedy převeden na nejstaršího potomka, Hanse Heinricha XI. (* 1833 † 1907), panujícího v letech 1855 -1907. V 50. výročí panování (1905) obdržel od císaře osobní titul vévoda, tudíž celý jeho titul zněl - Fürst und Herzog von Pless.

Současnou hlavou rodiny je kníže Bolko von Hochberg VI, (*1936), který žije v Mnichově.
Erb rodu Hochberg von Pless (Siebmacher)
Knoflík rodu Hochberg von Pless - avers
Knoflík rodu Hochberg von Pless - revers
archiv novinek
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide