Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / Czech nobility / Josef Marian Bartoň - Dobenín

Josef Marian Bartoň - Dobenín

Josef Marian Bartoň - Dobenín
Erb Bartoňů z Dobenína

Stručná historie rodu Bartoňů


Rod Bartoňů do rytířského stavu povýšil císař František Josef v roce 1912. Patří tedy k nejmladším českým šlechtickým rodům a také k těm z posledních, jímž byl šlechtický titul udělen.

Rakousko - uherská monarchie se rozpadla a vznikla Československá republika v čele s presidentem T. G. Masarykem.

10. prosince 1918 Revoluční Národní shromáždění všechny šlechtické tituly, řády a výsady zrušilo.

Bádáním v rodové genealogii Bartoňů se došlo až do 16. století.

Livrejový knoflík
Generace rodu hospodařily na malém statku ve Žďárkách u Hronova, kde se narodilo několik generací Bartoňů. Rozmach rodu začal na počátku 19. století, kdy se narodil Josef Bartoň (23. března 1803 - 1849). Byl to velmi podnikavý člověk a když zjistil, že v Polsku je velký zájem o český kanafas, zaměstnal několik tkalců a posléze ve Vysoké Srbské u Hronova založil barvírnu a bělidlo. I přes mnohé neúspěchy tak Josef položil základy, v budoucnu velmi úspěšného rodinného textilního podniku.
 
Po smrti Josefa Bartoně, podnik dále vedli a rozvíjeli jeho dva synové - František a Josef. Zejména druhý jmenovaný, Josef, se vlastním přičiněním vypracoval v textilním průmyslu natolik, že ke konci života vlastnil několik textilních továren a Bartoňové se stali nejbohatšími průmyslníky na Náchodsku. Jako jedni z nejbohatších lidí v celém okolí věnovali velké částky na dobročinnost - financovali stavbu sirotčince a chudobince, podporovali školy, knihovny a nejrůznější kulturní a umělecké projekty.
Josef Bartoň rytíř z Dobenína
Návštěva T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují roku 1926
Za svou všeobecně prospěšnou činnost byl Josef Bartoň poctěn mnoha vyznamenáními, z nichž největším bylo povýšení do šlechtického stavu dne 17. června 1912.

Osm let před svou smrtí, se tak stal rytířem Bartoněm z Dobenína.
 
(Podrobnosti o predikátu z Dobenína, naleznete ZDE)

V jeho erbu se objevily tkalcovské člunky, které symbolizovaly původ jeho úspěchu. Ještě před povýšením do šlechtického stavu, v roce 1908, se Bartoňové rozhodli pro zakoupení rodového sídla.

Náchodský zámek byl nedostupný, tak odkoupili od původních majitelů zanedbaný objekt barokního zámku v blízkém Novém Městě nad Metují. Po náročných opravách se zámek stal rodovým sídlem a Bartoňové ho vlastnili až do jeho znárodnění v roce 1948. V roce 1992 jim byl novoměstský majetek v restituci opět navrácen.
divide

Krátce z historie zámku v Novém Městě nad Metují

Na mohutném útesu obtékaném ze tří stran řekou Metují, na místě bývalého hradiště, nechal postavit v roce 1501 Jan Černčický z Kácova, Černčic a Krčína gotický hrad. Po velkém požáru města prodal v roce 1527 panství pánům z Pernštejna, kteří se zasloužili o renesanční přestavbu jak zámku, tak města. Zámek znovu upravil v roce 1588 nový majitel - rod Stubenbergů.
Zámek Nové Město nad Metují (1909 - 1912)
Zámek Nové Město nad Metují (1941)
Současný majitel zámku Josef Marian Bartoň - Dobenín (*1942)
K barokní přestavbě došlo za majitele hraběte Waltera Leslieho. Rod Leslie držel zámek a panství až do roku 1802. Dalšími majiteli byli dědicové rodu Leslie, Dietrichstein a Lichtenstein, od kterých chátrající objekty zakoupili bratři Josef a Cyril Bartoňové (1908). V letech 1909 až 1915 byla provedena stavební úprava zámecké budovy i zahrady podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče. Vznikla krásná čtyřkřídlá dvoupatrová stavba s renesančním ochozem a mohutnou věží, zvanou Máselnice.
PDF
Dobová reklama JUDr.Václava Bartoně - Dobenína (1941)


Zpracováno dle článku V jejich erbu jsou tkalcovské člunky (www.druidova.mysteria.cz) a oficiálních stránek Zámku Nové Město nad Metují.
Obrázek z návštěvy T.G.Masaryka převzat z oficiálních stránek zámku.
Obrázek barevného erbu zveřejněn s laskavým svolením autora kresby "Bivoje" http://heraldikus.wz.cz
Obrázek majitele zámku Josefa Mariana Bartoně-Dobenína převzat z časopisu Náchodský SWING 06/10
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide