Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / The Austro-Hungarian empire / Knoflík biskupa ThDr. Josefa Doubravy

Knoflík biskupa ThDr. Josefa Doubravy

Knoflík biskupa ThDr. Josefa Doubravy
Erb biskupa Josefa Doubravy

Knoflík 20. královéhradeckého sídelního biskupa
ThDr. Josefa Doubravy


U tohoto masivního knoflíku, by bylo vhodné odbočit trochu do hradecké historie v souvislosti s biskupem Doubravou, jemuž vyobrazený knoflík patřil.

Biskupská rezidence v Hradci Králové se stavěla v letech 1709 - 1716, do té doby sídlili biskupové na zámku v Chrasti u Chrudimi, které pro ně zakoupil pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu. Do Hradce zajížděli jen podle potřeby a i později tam dojížděli na dovolenou a odpočinek.
Knoflík sídelního biskupa Josefa Doubravy - výška 9 mm
Knoflík sídelního biskupa Josefa Doubravy - výška 7 mm
Knoflík sídelního biskupa Josefa Doubravy - revers
Pouzdro z černé látky, které bylo použito na pohřbu
V té době, používal ještě ThDr. Josef Doubrava, 20. královéhradecký sídelní biskup z let 1903 - 1921, k cestování kočár s koňmi. Jeho kočí měl na obleku mosazné knoflíky o průměru 29 mm, které jsou ve dvou variantách, vysoké 7 a 9 mm.
Na líci je plasticky ražený znak biskupa, na rubu do hloubky označení výrobce: nad ouškem rakouský císařský orel, po obou stranách ouška trojlist stopkou dolů, v něm písmena BSW (Brüder Schneider Wien), dole dvouřádkově K.K.HOF / LIEFERENTEN.
(Tento podnik byl založen okolo roku 1880 Robertem a Theodorem Schneidery. Byli dvorními dodavateli a výroba skončila v roce 1944.)
Hradec Králové - Biskupská residence
Biskup Josef Doubrava 1908
Biskup Josef Doubrava 1912
Dobová pohlednice zachycující Biskupskou rezidenci v Hradci Králové po roce 1888.

Na postroji, do kterého byl zapřažený kůň, byl také umístěn litý mosazný znak biskupa o rozměru 75x70 mm. Na zadní straně bylo zalito devět drátků, kterými byl na postroji upevněn. Pro ještě lepší přilnutí, byl na rubu potřen asfaltem.

Josef Doubrava (29.4. 1852 Mníšek, 20.2. 1921 Hradec Králové)

Po teologických studiích v Římě a vysvěcení na kněze (1876) působil jako kaplan v Petrovicích u Sedlčan, v roce 1877 byl administrátorem v Dublovicích. V roce 1880 se stal adjunktem pražské teologické fakulty, v roce 1883 vícerektorem a později rektorem arcibiskupského semináře. V témže roce získal doktorát teologie a byl činný jako profesor církevního práva.

Byl znamenitým znalcem svého oboru, z něhož uveřejnil řadu důležitých článků a studií v odborných časopisech. V devadesátých letech byl kanovníkem u sv. Víta, předsedou manželského soudu, ale i předsedou Archeologického sboru muzea království českého a jednatelem Křesťanské akademie. Dne 9. února 1903 byl jmenován královéhradeckým biskupem a potvrzení svého úřadu získal od papeže Lva XIII. 22. června téhož roku.
Deska na hrobě ThDr. Josefa Doubravy na hřbitově v místní části Pouchov
Biskupské svěcení přijal 29. června a vzápětí se ujal správy diecéze. Za zmínku stojí, že od prosince 1918 působil i jako apoštolský administrátor pražské arcidiecéze.
Titul královéhradeckého čestného občana obdržel jako devatenáctý v pořadí, dne 14.7.1916.

Zemřel v Hradci Králové a je pochován na hřbitově v místní části Pouchov. Rakev tam vezl jeho kočí, který měl pro tuto událost blýskavé knoflíky potažené černou látkou.


Zpracováno dle podkladů Jiřího Müllera st. a publikace PhDr. Jindřicha Francka a Jana Jakla - Biskupové královéhradečtí (1990)
Čb. fotografie Josefa Doubravy a obrázek barevného erbu, jsou převzaty z http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Doubrava
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide