Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Knoflíkáři z Tisé

Knoflíkáři z Tisé

Historie obce Tyssa a osad Raiza, (včetně místní části Neuhof) a Eiland

Současný znak obce Tisá

Tisá

TyssaÚdajnými prvními osídlenci dnešního území Tisé, byli s největší pravděpodobností Slované. Ti zde našli rozsáhlé porosty tisu, proto bylo místo následně zapsáno v hraničních spisech pod pojmenováním „Tesk“ - ze slovanského „tes nebo tis“.
 
Současný název obce, prošel v minulosti určitým vývojem. Např. roku 1541 byla ves nazývána „Dissa“, 1590 až 1620 „Diesse“, 1604 „Thiessen“ a 1650 „Tussa“. V českých listinách z doby po 30-ti leté válce, kdy došlo ke sčítání domů a obyvatel, se ves uvádí jako „Tiesza, nebo Tisa“. Na konci 17. století se v německých listinách psala „Tiß, Tyfsa  nebo Tyssa“ a takto psaný název se dochoval až do roku 1945. Po válce se s příchodem českého obyvatelstva ves opět přejmenovala na Tisou.
Tisá - Tyssa
Tisá je obec německého typu se zástavbou podél hlavní komunikace, s domy roztroušenými v lukách na poměrně rozlehlém katastru 1186 ha. Stavební fond je různorodý. Domy hrázděné staré více jak 100 let, továrny a vily bývalých továrníků (či spíče jejich ruiny), domy z nedávné minulosti, několik panelových domů až po současné rodinné vilky a domky.

Rájec, Nový Dvůr

RaizaK Tisé také vždy patřila ves Rájec, jejíž území bylo hojně porostlé vřesem. Z tohoto důvodu se tu nejdříve říkalo „ve vřese“, lidová němčina používala „Roatze, nebo Ratze“. Když český vévoda Bedřich daroval r. 1186 území Rájce řádu Johanitů, v darovací listině uvedl, že se tato ves bude jmenovat Raiza. Dalšími přesmyčkami a počeštěním pak došlo k poválečnému ustálení názvu na Rájec.
 
K Rájci též patřila osada Nový Dvůr, která byla součástí obce. Původně měla 29 domů, ale z důvodu umístění na samých hranicích, byla v roce 1950 až na jeden dům kompletně zbořena.
Rájec - Raiza
Ostrov - Eiland

Ostrov

EilandDalší osada, která patřila svou polohou k Tisé (střídavě se Sněžníkem), byl Ostrov. Tato ves však neměla dlouho své vlastní jméno.
Začátkem 15. století patřilo území Zikmundovi z Vartenberka, což můžeme považovat za první osídlení Ostrova.
V zemských deskách se místní hospodářství uvádí jako „hamry v královském lese“.
 
Další stavbou byl mlýn a území se začalo nazývat „im ellende“, což se vykládalo jako „stranou položené místo“. Používaly se však i další lidové názvy, jako například  „v bídě“, což označovalo místo vyznačující se chudou půdou, nebo „Hungertuch - Hladov“. Následně se však ustálilo pojmenování „Ejlend, nebo Eiland“.
 
Počátkem 18. století rozdala tehdeší majitelka místní neprosperující sklářské huti, Marie Adelheid Thunová svůj zděděný majetek mezi 13 obyvatel Ostrova a tak mohlo být do katastru zapsáno 13 domů v nově vzniklé obci „Eylandt“. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1910, kdy zde bydlelo a podnikalo na 300 obyvatel.
 
Na obecním znaku a vlajce, které obec získala v r. 1998, jsou jako symbol výše uvedených tří obcí tři větvičky tisu.
Knoflíky z Tisé - 19.století

Průmysl

Základem průmyslové výroby se staly zkušenosti práce s kovem. Již v minulosti byly na obou stranách hranice železné hamry a tavírny kovů, které ve třicetileté válce zanikly.
 
První továrnu na výrobu knoflíků a slévárnu postavili r. 1783 bratři Winklerovi a brzy po nich pak rodina Weigendů. Kov byl postupně doplňován dalšími vhodnými materiály - rohovinou, alpakou, tombakem a mosazí. Způsob zpracování byl litím a lisováním.
 
Ne vždy se však dařilo. Nepříznivě se na odbytu knoflíků podapsala zejména okupace Německa Napoleonem Bonaparte v r. 1813, pak to bylo vysoké clo a také stále vzrůstající zahraniční konkurence. Nicméně i tak vznikaly nové továrny a knoflíky a kovové přezky se začínaly vyrábět v dalších nově vznikajících provozech.
divide

Fakta z archivu…

Franz Focke - Z nejstarších území česko německého pohraničí (1879)
Jak praví listina objevená roku 1804 v tisském kostele sv. Anny, již počátkem devatenáctého století byla v Tisé velmi rozšířena výroba kovových knoflíků a spon. Tyto výrobky dosahovaly vysoké úrovně a vyráběly je dílny továren těchto majitelů:
 • Josef Krauspenhaar
 • Vinzenz, Florian a Anton Püschner
 • Franz Wenth senior
 • Franz Wenth junior
 • Josef Wenth
 • Franz Kraut - čp. 7
 • Josef a Franz Anton Umlauft
 • tři bratři Weigendovi
 • Josef Böhm
 • Johann Georg Rüster
 • Christian Hiebsch senior
 • Christian Hiebsch junior
 • Franz Baumann - čp. 395
 • Franz Hiebsch - čp. 23
 • Anton Hiebsch - čp. 162
 
Jako první, začala v roce 1836 provozovat továrnu s parostrojním vybavením firma Weigend a Püschner a následně tak dosáhla výborných obchodních výsledků. Krátce poté, ji začali následovat další.
V současné době (1879), jsou v provozu tyto továrny:
 • Továrna na kovové knoflíky Weigend a Püschner
 • Továrna na kovové knoflíky Franz Anton Püschner
 • Továrna na kovové knoflíky a knoflíky z rohoviny August Hieke
 • Továrna na knoflíky z rohoviny Josef Püschner
 • Továrna na výrobu knoflíků Prokop Jäger
 • Továrna na knoflíky a přezky Franz Wenzel Böhm a Vinzenz Jäger
 • Kovovýroba Vinzenz Hüttel - čp. 207
Augustin Hieke - dřevěný odznak (1938)
 
Adresář obce Tisá (1910)
V obci jsou tyto továrny na výrobu knoflíků a kovových předmětů:
 • Weigend & Püschner
 • F.A.Püschner
 • Augustin Hieke
 • Prokop Jäger & Söhne
 • Rauchfuß & Comp.
 • C.A.Weidmüller
 • Metallwarenfabrik "Krautmühle"

SOA Litoměřice
 • Franz Anton Umlauft, předání postupní listiny Johannu Muchovi (1824)
 
Výsledná zpráva komise z veřejné výstavy českých průmyslových výrobků (1829)
 • Joseph Krauspenhaar, Florian Püschner
  • Kategorie kovových kompozitů - uznání Josephu Krauspenhaarovi z Tisé za 6 vzorníků kovových kompozitních dílů knoflíků různých tvarů a velikostí.
  • Kategorie kovových kompozitů - uznání Florianu Püschnerovi z Tisé, také za několik vzorníků kovových kompozitních dílů knoflíků různých tvarů a velikostí.
 
Johann Gottfried Sommer - Království české; statisticko geografický přehled (1833)
 • Joseph Krauspenhaar a Püschner
  • … hlavní obživou je zde výroba knoflíků, přezek, spon, lžíc, nožů a mnoho dalších kovových předmětů, s nimiž obchodníci jako jsou Joseph Krauspenhaar a Püschner obchodují nejenom v celé monarchii, ale i na veletrzích v městech jako je Lipsko, Brunswick, Frankfurt nad Mohanem a dalších. Tento průmysl v Tisé živí více než 200 rodin a zaměstnává více než 120 pracovníků…
 
 • Florian Püschner
  • Expozice číslo 136 - pánové Florian Püschner Söhne a Weigend, majitelé továrny na kovové knoflíky z Tisé obdrželi bronzovou medaili za 5 vzorníků perfektně a jemně vypracovaných kovových knoflíků.
 
Oficiální přehled vystavovatelů pro Světovou výstavu ve Vídni 1873
 • Weigend a Püschner (kovové knoflíky)
 
Pokud máte někdo informace či fotografie, o které jste ochotni se podělit, popř. opravit již zveřejněné, budu velmi rád za jejich poskytnutí.
divide

Historie výroby knoflíků a kovového zboží

Tisá / Tyssa

Tisá
Informace o jednotlivých firmách, získáte otevřením mapy a následným výběrem objektu požadované barvy.

Prokop Jäger Prokop Jäger & Söhn, Metallknopffabrik (1848 - 1945) 
Berthold Jäger
Metallknopffabrik, A. Carl Jaeger (1880 - 1906)
Berthold Jäger, Knopf - u. Metallwarenfabrik (1906 - 1945) 
Krautmühle  Metallwarenfabrik  „KRAUTMÜHLE“ (1890 - 1945) 
Augustin Hieke  Augustin Hieke, Knopf - und Metallwarenfabrik (1854 - 1945) 
C.A. Weidmüller 
Franz Püschner, Metallknopffabrik (1870 - 1899)
C.A. Weidmüller, Knopf - u. Metallwarenfabrik (1899 - 1945) 
Weigend a Püschner  Weigend & Püschner, Metallknopffabrik (1836 - 1945) 
F. A. Püschner  F. A. Püschner, Metallknopffabrik (1862 - 1945) 
Josef Weigend  Franz Weigend a následně Josef Weigend, Metallwarenfabrik (1840 - 1945) 
J. Weigend & Co.  J. Weigend & Co., Knopf - u. Metallwarenfabrik (1909 - 1945) 
Vinzenz Hüttel  Vinzenz Hüttel, Metallherstellung (cca 1878)
   
Neznámé  Franz Wenzel Böhm a Vinzenz Jäger, Knopf - und Schnallen Erzeugung (cca 1879)
Neznámé  Karl Firbaß, Metallknopffabrik (od cca 1906)
Neznámé  Franz Bernhardt, Metallknopffabrik (??)
Neznámé  Heinrich  Klement, Metallknopffabrik (??)
 
 
Zde budou postupně přibývat další interaktivní mapy s podrobnostmi o jednotlivých továrnách a jejich výrobním programu.

Rájec / Raiza

Rájec
Část textových a obrazových materiálů byla převzata a zpracována z následujících stránek - www.tisa.cz a www.peterswald.org
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide