Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Král knoflíků Jindřich WALDES

Král knoflíků Jindřich WALDES

Waldes a Koh-i-noor

Miss KIN
Jindřich Waldes (*2.7.1876 Nemyšl u Tábora - ?.5.1941 Havana) se vyučil zámečníkem, ale díky znalosti světových jazyků se u firmy Lokesch lépe uplatnil jako obchodní zástupce.
Zde se seznámil s talentovaným mechanikem Hynkem Pucem. Spolu také v roce 1902 založili vlastní firmu Waldes a spol., zaměřenou na výrobu drobného kovového zboží.
Začali v pronajaté kolně v Holešovicích s jedním dělníkem, jedním učněm a šlapacím strojem na výrobu knoflíků.
Jako další společník se později připojil Eduard Merzinger, jenž do firmy vložil dvacet tisíc, které vyhrál v loterii. Zásadní obrat však přinesl teprve Waldesův vynález stiskacího knoflíku - patentky (později nazvaný Koh-i-noor, podle největšího diamantu) a neméně geniální zlepšovák Hynka Puce, automatické zakládačky, jež nejen urychlila výrobu, ale zároveň ušetřila pracovní sílu.

Prosperující podnik se roku 1907 přestěhoval do nového objektu ve Vršovicích a brzy měl pobočky po celém světě.
Waldes a spol. Praha - revers knoflíku
Waldes a spol. Praha - revers knoflíku
Ex libris Jindřich Waldes, dřevoryt Vojtěch Preissig
Bronzová plaketa s podobiznou Jindřicha Waldese (1936)
Cesta k Waldesově úspěchu měla i svá úskalí.

Nejprve to byl přechod na válečnou výrobu v letech 1914 - 1918 (musel se přeorientovat na výrobu náplní do granátů, na zásobníky na náboje a vojenské přilby), nato byla krize firmy při změně módy a zpoždění v zavádění nových výrobků.
Jindřich Waldes a František Kupka
Avšak ve dvacátých letech se firma zkonsolidovala tak, že ji ani světová hospodářská krize neuškodila. Naopak, ve třicátých letech 20. století vyráběly Waldesovy firmy polovinu veškeré světové produkce kovových spínadel, těchto kovových „nezbytných maličkostí každodenního života“, jak uváděla reklama.

Skvělým reklamním počinem bylo logo „Miss KIN“ s obličejem rozesmáté dívky s patentkou na oku. Ochranná známka údajně vznikla náhodou při plavbě parníku do Ameriky, když si Waldesova společnice Elisabeth Coyens, půvabná rusovlasá Američanka, při družné zábavě z rozpustilosti přitiskla k levému oku místo monoklu velkou reklamní patentku.

Jindřich Waldes se tak bez nadsázky stal „Králem knoflíků“.

 
Malíř František Kupka ji pak zvěčnil na plátně a Viktor Preissig podle obrazu vytvořil slavné logo, které výrobky Koh-i-noor chránilo od roku 1913.

Waldesovo museum knoflíků a šatních spínadel všech způsobů a dob

V roce 1916 založil Waldes unikátní muzeum knoflíků a šatních spínadel. Jedinečnou sbírku v roce 1918 přemístil do domu, který byl postaven v roce 1911 jako činžovní a obchodní palác firmy Waldes. V průčelí do náměstí byl upraven monumentální vstup, jež zdobí alegorická socha Vědy od Čeňka Vosmíka.

Dne 25. září téhož roku, zde bylo slavnostně otevřeno Waldesovo museum knoflíků a šatních spínadel všech způsobů a dob.
Od roku 1916, byl také správou muzea vydáván věstník Zprávy Waldesova musea knoflíků. Účelem muzea, bylo sbírat a vědecky shromažďovat pro "sbírku výstavní a studijní" veškeré předměty které slouží ke spínání oděvů.

V usnesení kuratoria ze dne 17.srpna 1916 se praví "jest šatní spínadlo ve sbírkách nyní zastoupeno ve všech svých principech a podobách, při čemž také stálý zřetel k celkové podobě šatu jeví se v tom, že získávají se i celé kroje".
K exponátům patřil i tzv. Karlštejnský poklad, který byl nalezen dělníky při rekonstrukci hradu 1897 - 1899 a který Waldes zakoupil.
Waldesovo museum v Praze - Vršovicích
Plán Waldesova musea 1920
Ex libris musejní knihovny (František Kysela 1920)
Žeton ražený u příležitosti numismatické výstavy ve Waldesově museu v Praze v roce 1936
Museum knoflíků Jindřicha Waldesa - dopisnice
Poukázka Waldes a spol. 1920
Zpracováno dle článku Waldesovo muzeum z http://usedlosti.ctrnactka.net
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide