Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons and uniforms / Military uniforms / Nová stránka / Norští vojáci v letech 1930 - 40

Norští vojáci v letech 1930 - 40

Norští vojáci v letech 1930 - 40

Příručka o norských vojenských silách

Vojenský knoflík Norského království
Na sklonku 19. století se obnovují rozhořčené spory se Švédskem, protože Norové se už nehodlají smiřovat s rolí podřízených partnerů.

Konflikt v zahraničních záležitostech se pak ještě vystupňoval, když Oskar II. odmítl podepsat stortingem schválený zákon o pasových a konzulárních záležitostech. Prostřednictvím plebiscitu se pak Norové rozhodli, že vypoví unii se Švédy. Těm nezbylo než tomuto norskému požadavku vyhovět, takže od podepsání smlouvy v Karlstadu (došlo k němu roku 1905) je Norsko opět samostatný stát.

Za 1. světové války zůstalo Norsko neutrální, ale ztratilo v důsledku bezohledné německé ponorkové války značnou část své obchodní flotily, která dopravovala zboží na objednávky spojenců.

Roku 1920 se stalo Norsko členem Společnosti národů a téhož roku získalo svrchovanost nad Špicberkami (Svalbard).

Armádou Norska byla v té době Národní milice. Vojenská služba byla povinná a universální, povinnost bránit vlast trvala mezi osmnácti, až šestapadesáti lety. Muži byli povoláváni v jednadvaceti letech a prvních 12 let byli zařazeni do základních jednotek. Následujících 12 let příslušeli do jednotek obranných a zbylá léta do pětapadesátého roku věku byli vedeni jako záloha.

Počáteční výcvik byl veden rekrutovací školou:
  •   48 dní pěchota a pevnostní dělostřelectvo
  •   62 dní horské baterie
  •   72 dní inženýrské sbory
  •   92 dní polní dělostřelectvo
  • 102 dní jezdectvo
Jakmile byly kurzy dokončeny, přešli všichni do svých jednotek, ke kterým již od samého počátku příslušeli. Zde prošli ještě posledním třicetidenním výcvikem. Cvičení které v následujících letech absolvovali, se skládalo z 80 dní rozdělených do druhého, třetího a sedmého roku od nástupu.

! Mimořádná příležitost !

Pro všechny sběratele a badatele, zde nabízím možnost stáhnutí všech obrazových tabulí této zajímavé a málo dostupné příručky ve vyšším rozlišení. (610 x 980 px)
1. Norští vojáci v letech 1930 - 1940
2. generál a plukovník pěchoty
3. nadporučík pěchoty a voják s polní výstrojí
4. kapitán a praporčík jízdy
5. voják jízdy a dělostřelec v kabátě
6. kapitán a seržán dělostřelectva
7. zákopník v kožešinové čepici a vojenský inženýr s čepicí z území Finnmark
8. letec a kapitán zdravotník
9. čepicové knoflíky s kokardami a uniformní knoflíky
10. označení hodností
11. označení hodností
12. zimní čepice
13. vlajky a prapory
14. vlajky a prapory
15. prapory
16. prapory
17. prapory
18. prapory
19. prapory
Obálka
Vytvořeno za pomoci stránek cs.wikipedia.org/wiki/Norsko, en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Army a m55q.blogspot.com
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide