Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / The Austro-Hungarian empire / Zákopnické prapory (od r. 1912)

Zákopnické prapory (od r. 1912)

Zákopnické prapory (od r. 1912)

Sappeur Bataillon Nr. 1 - 14

  • zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 14
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Sappeurauszeichnung
Rusky - войска инженырския, anglicky - engineers, francouzsky - pionniers génie, italsky - genio, německy Pionnier-Truppe.
 
V c. a k. vojsku technický sbor, jenž pod generálním dozorcem svým obstarává hradebnictví stálé a polní, obléhání a obranu hradeb a pevností, převážení vojska, kladení vojenských mostů apod.
 
Vyvinulo se během věku XIX. takto: až do roku 1840 bylo technických sborů čtvero, totiž zákopnictvo (Pionnier-Corps), mostařstvo (Pontonnier-Corps), průkopnictvo (Sappeur-Corps) a podkopnictvo (Mineur-Corps).
 
V letech 40 tých pak připojeno mostařstvo k zákopnictvu a roku 1851 spojeno průkopnictvo s podkopnictvem pod názvem hradebnictvo (Genietruppe) a na sklonku věku XIX. spojeno vše v jediné zákopnictvo.

(Ottův slovník naučný, 1908)
Feldpostkarte 1910, k.u.k. Sappeure
k.u.k. Sappeurbataillon 1918
Vážení kolegové, sběratelé a badatelé
 
pokud máte knoflík, jehož číslo mi chybí a tudíž není pod tabulkou zobrazen, mám velký zájem na jeho získání. Protihodnotou mohu nabídnout výběr z jiných číslovaných rakouských pluků a praporů včetně mnoha dalších uniformních knoflíků.

U těchto praporů mi chybí velký zlatý knoflík s arabským číslem 12

Přehled pluků zemských střelců, včetně používaných knoflíků

 

Sappeur Bataillon Nr. 1 (Zákopnický prapor č. 1) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Krakau (Krakov)
Doplňovací obvod: Krakau (Krakov)
Národnostní složení: Poláci 50%, Němci 23%, Češi 23%, ostatní 4%
 
Zákopnický prapor č.1
Zákopnický prapor č.1

Sappeur Bataillon Nr. 2 (Zákopnický prapor č. 2) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Krems (Kremže)
Doplňovací obvod: Wien (Vídeň)
Národnostní složení: Němci 82%, ostatní 18%
 
Zákopnický prapor č.2
Zákopnický prapor č.2
Zákopnický prapor č.2
Zákopnický prapor č.2

Sappeur Bataillon Nr. 3 (Zákopnický prapor č. 3) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Görz und Gradisca (Gorice a Gradiška)
Doplňovací obvod: Graz (Štýrský Hradec)
Národnostní složení: Němci 48%, Slovinci 45%, ostatní 7%
 
Zákopnický prapor č.3
Zákopnický prapor č.3

Sappeur Bataillon Nr. 4 (Zákopnický prapor č. 4) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Villach (Bělák)
Doplňovací obvod: Budapest (Budapešť)
Národnostní složení: Němci 20%, Maďaři 74%, ostatní 6%
 
Zákopnický prapor č.4
Zákopnický prapor č.4

Sappeur Bataillon Nr. 5 (Zákopnický prapor č. 5) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Komárom (Komárno)
Doplňovací obvod: Pozsony (Bratislava)
Národnostní složení: Němci 40%, Maďaři 32%, Slovinci 23%, ostatní 5%
 
Zákopnický prapor č.5
Zákopnický prapor č.5

Sappeur Bataillon Nr. 6 (Zákopnický prapor č. 6) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Pola (Pula)
Doplňovací obvod: Kassa (Košice)
Národnostní složení: Maďaři 72%, ostatní 28%
 
Zákopnický prapor č.6
Zákopnický prapor č.6

Sappeur Bataillon Nr. 7 (Zákopnický prapor č. 7) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Sarajevo
Doplňovací obvod: Temesvár, Nagyszeben, Sarajevo (Temešvár, Sibiň, Sarajevo)
Národnostní složení: Maďaři 53%, Němci 25%, ostatní 22%
 
Zákopnický prapor č.7
Zákopnický prapor č.7

Sappeur Bataillon Nr. 8 (Zákopnický prapor č. 8) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Rovereto
Doplňovací obvod: Prag (Praha)
Národnostní složení: Češi 73%, Němci 26%, ostatní 1%
 
Zákopnický prapor č.8
Zákopnický prapor č.8

Sappeur Bataillon Nr. 9 (Zákopnický prapor č. 9) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Riva
Doplňovací obvod: Leitmeritz (Litoměřice)
Národnostní složení: Češi 66%, Němci 31%, ostatní 3%
 
Zákopnický prapor č.9
Zákopnický prapor č.9

Sappeur Bataillon Nr. 10 (Zákopnický prapor č. 10) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Przemysl (Přemyšl)
Doplňovací obvod: Przemysl (Přemyšl)
Národnostní složení: Poláci 50%, Rusíni 30%, ostatní 20%
 
Zákopnický prapor č.10
Zákopnický prapor č.10

Sappeur Bataillon Nr. 11 (Zákopnický prapor č. 11) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Lemberg (Lvov)
Doplňovací obvod: Lemberg (Lvov)
Národnostní složení: Poláci 32%, Rusíni 48%, ostatní 20%
 
Zákopnický prapor č.11
Zákopnický prapor č.11

Sappeur Bataillon Nr. 12 (Zákopnický prapor č. 12) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Gyulafehérvár (Karlovský Bělehrad)
Doplňovací obvod: Nagyszeben (Sibiň)
Národnostní složení: Maďaři 50%, Rumuni 36%, ostatní 14%
 

Sappeur Bataillon Nr. 13 (Zákopnický prapor č. 13) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Esseg (Osijek)
Doplňovací obvod: Agram  (Záhřeb)
Národnostní složení: Srbové / Chorvati 86%, ostatní 14%
 
Zákopnický prapor č.13
Zákopnický prapor č.13

Sappeur Bataillon Nr. 14 (Zákopnický prapor č. 14) 

Datum vzniku:  1912
Štáb v roce 1914: Trient (Trento)
Doplňovací obvod: Innsbruck (Inšpruk)
Národnostní složení: Němci 98%, ostatní 2%
 
Zákopnický prapor č.14
Zákopnický prapor č.14
Úvodní text zpracován dle informací z Ottova slovníku naučného (1908), titulní obrázek www.rainerregiment.at a fotografie zákopníků z http://de.wikipedia.org
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide