Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / The Austro-Hungarian empire / Zeměbranecké hulánské pluky (od r. 1883)

Zeměbranecké hulánské pluky (od r. 1883)

Zeměbranecké hulánské pluky (od r. 1883)

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 1 - 6

  • stříbrné vypouklé knoflíky s arabskými čísly 1 - 6
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Landwehr Ulanen Regiment Nr. 6
Rakousko - uherské jezdectvo (Kavallerie), složené z dragounů, hulánů a husarů, tvořilo až do konce první světové války důležitou armádní složku celé monarchie.
 
Nejvyšší velení si dávalo velmi záležet na udržování kvalitního jezdectva, které ji umožňovalo rychlé zásahy kdekoliv na jejím území či v okolí.
V období rozšiřování rakousko - uherských železnic a následným přemísťováním vojenských jednotek vlakem to již vypadalo na soumrak jezdectva, ale opak byl pravdou.
 
Armádní kavalerie si vzhledem ke své vysoké pohyblivosti i nadále udržela svoji prominentní pozici.
Zeměbranecký hulánský pluk č. 2 Vysoké Mýto
Historie vzniku zeměbraneckého jezdectva, je poměrně málo známá. Teoretická síla kavalerie, působila poměrně silně: 12 dragounských, 13 hulánských eskadron a dva samostatné jezdecké oddíly - tyrolský a dalmatský.
 
Jenže skutečnost byla poněkud jiná - zatímco pěší formace existovaly alespoň v minimálních stavech, zeměbranecké jezdectvo bylo pouze evidováno. (Výjimkou byly pouze ony dva samostatné oddíly. Dalmatský měl velitele oddílu a u tyrolského byli mimo velitele další dva důstojníci.)
 
Každá z eskadron měla doplňovací obvod u jednoho z armádních dragounských, nebo hulánských pluků (ty zahrnovaly vždy obvody několika pěších pluků). Dalmatský a tyrolský oddíl jízdních střelců byl doplňován z vlastních území.
 
V roce 1883 (tedy dříve než zeměbranecká pěchota) byly dragounské a hulánské eskadrony sloučeny (vždy po čtyřech) do teritoriálních pluků.
V tomto roce tak vznikly první tři z celkového počtu šesti zeměbraneckých hulánských pluků, kdy druhá trojice byla vytvořena až roku 1894.
Zeměbranecký hulánský pluk č. 5 Stockerau
Zeměbranecký hulánský pluk č. 1 - důstojnická pokrývka hlavy (tschapka)
Landwehr Ulanen Regiment Nr. 5
Vážení kolegové, sběratelé a badatelé
 
pokud máte knoflík, jehož číslo mi chybí a tudíž není pod tabulkou zobrazen, mám velký zájem na jeho získání. Protihodnotou mohu nabídnout výběr z jiných číslovaných rakouských pluků a praporů včetně mnoha dalších uniformních knoflíků.

U těchto pluků mi chybí stříbrný knoflík s arabským číslem 6

Přehled zeměbraneckých hulánských pluků, včetně používaných knoflíků

 

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 1 (Zeměbranecký hulánský pluk č. 1)

Datum vzniku:  1883
Štáb v roce 1914: Lemberg (Lvov)
Doplňovací obvod: Lemberg (Lvov)
Národnostní složení: Rusíni 65%, Poláci 30%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 2 (Zeměbranecký hulánský pluk č. 2)

Datum vzniku:  1883
Štáb v roce 1914: Hohenmauth (Vysoké Mýto)
Doplňovací obvod: Leitmeritz (Litoměřice)
Národnostní složení: Češi 58%, ostatní 42%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 3 (Zeměbranecký hulánský pluk č. 3)

Datum vzniku:  1883
Štáb v roce 1914: Rzeszów (Řešov)
Doplňovací obvod: Przemysl (Přemyšl)
Národnostní složení: Poláci 69%, Rusíni 26, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 4 (Zeměbranecký hulánský pluk č. 4)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Olmütz (Olomouc)
Doplňovací obvod: Krakau (Krakov)
Národnostní složení: Poláci 85%, ostatní 15%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 5 (Zeměbranecký hulánský pluk č. 5)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Stockerau (Štokrava)
Doplňovací obvod: Wien (Vídeň)
Národnostní složení: Němci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Ulanen Regiment Nr. 6 (Zeměbranecký hulánský pluk č. 6)

Datum vzniku:  1894
Štáb v roce 1914: Wels
Doplňovací obvod: Prag (Praha)
Národnostní složení: Němci 60%, Češi 39%, ostatní 1%
 
Úvodní text zpracován dle článku z Polní pošty č. 2/2006 - Jezdecké oddíly rakousko - uherské armády a s pomocí informací Karla Klátila z c.k. 28. zeměbraneckého pluku Písek.
Obrázky odznaků použity s laskavým svolením http://kappenabzeichen.webnode.cz, obrázek hulána použit s laskavým svolením pana M.Kroneisla - www.mojepoklady.wz.cz, tschapky z http://muzeum.novy-jicin.cz a hulánské uniformy z www.mlorenz.at.
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide