Uniform buttons
Čeština
Vyhledávání
Newsletter
Newsletter
Subscribe to our newsletter
Tisá / Tyssa
Livrejové knoflíky Lva Skrbenského
Knoflíky vyprávějí - článek pro časopis Receptář
Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Homepage / Buttons in detail / The Austro-Hungarian empire / Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889)

Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889)

Zeměbranecké pěší pluky (od r. 1889)

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 1 - 37

  • stříbrné knoflíky s arabskými čísly 1 - 37
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Landwehr Infanterie Regiment Nr. 32
Pro vytvoření pluků, bylo nejdříve nutno udělat několik důležitých kroků. Tím prvním bylo zřízení domobrany (k.k. Landsturm), k čemuž došlo v roce 1886 (i když se zpočátku jednalo pouze o materiálovou a evidenční agendu).
 
Následoval krok druhý, kdy tato nová složka převzala úkoly v průběžném cvičení osob, které z jakýchkoliv důvodů nebyly zařazeny k prezenční službě v žádné složce branné moci.
 
Vývoj pokračoval třetím krokem, kdy se začala - hlavně pro pány z generálního štábu - rýsovat velmi lákavá možnost využít vzniklé zeměbranecké prapory jako pravidelnou lehkou pěchotu.
 
Následovalo prodloužení prezenční služby na 12 měsíců, což se stalo úpravou branného zákona v roce 1889 (později byla prodloužena, shodně s armádní pěchotou až na 24 měsíců).
 
Zároveň také byla pro zeměbranu zřízena náhradní záloha, v které do ní zařazení odvedenci vykonávali prezenční službu v délce původních osmi týdnů.
k.k. Landwehr Infanterie Regiment No. 13
Předlitavská zeměbrana byla rozdělena do 39 doplňovacích odvodů a začala (stejně jako společná armáda) dostávat pravidelný kontingent branců 10.000 mužů ročně, schvalovaný Říšským sněmem na 10 let – tzv. decentát (netýkalo se Tyrol a Vorarlberska, kde platil jiný status).
 
Tento stav platil až do roku 1912, kdy byl, další úpravou zákona počet branců značně navýšen.
A teprve až po těchto krocích, tedy na jaře roku 1889, bylo možno začít podnikat kroky k začlenění praporů do plukovní organizace.
 
První zmínky o plukovní organizaci předlitavské zeměbrany, začaly pronikat na veřejnost na jaře roku 1889 ve formě novinových článků, které také později podrobně a zcela legálně rozkryly celou novou plukovní organizaci. Celkem bylo v Předlitavsku postaveno 23 zeměbraneckých pěších pluků, které fungovaly jako taktický stupeň.
 
Prapory v nich zařazené, si totiž udržely své číslování a ekonomickou nezávislost, stejně jako své vazby na magistráty mírových posádek.
Zeměbranecký pěší pluk č. 10 - plukovník
k.k. Landwehr Infanterie Regiment No. 10
Zeměbranecký pěší pluk č. 16 -  nadporučík
Jednotlivé prapory si zachovaly i svou evidenci zeměbranců a domobranců, v organizačním schématu nově vytvořených pluků však chyběl náhradní prapor. Nově vzniklé plukovní štáby měly v době míru pouze kontrolní a sjednocující funkci a do mírového života zeměbraneckých garnizon zasahovaly jen minimálně.
 
Od října 1898 pak začala probíhat jeho rozsáhlá reorganizace, která byla ukončena k 1. říjnu 1899. Teprve po postavení zeměbraneckých pluků mohly vznikat vyšší taktické stupně velení – zeměbranecké brigády a divize.
Vážení kolegové, sběratelé a badatelé
 
pokud máte knoflík, jehož číslo mi chybí a tudíž není pod tabulkou zobrazen, mám velký zájem na jeho získání. Protihodnotou mohu nabídnout výběr z jiných číslovaných rakouských pluků a praporů včetně mnoha dalších uniformních knoflíků.

U těchto pluků mi chybí velký stříbrný knoflík s arabským číslem 33

Přehled zeměbraneckých pěších pluků, včetně používaných knoflíků

 

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 1 (Zeměbranecký pěší pluk č. 1)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod: Wien (Vídeň) 
Národnostní složení: Němci 95%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 2 (Zeměbranecký pěší pluk č. 2)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Linz (Linec)
Doplňovací obvod: Linz, Salzburg (Linec, Solnohrad)
Národnostní složení: Němci 98%, ostatní 2%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 3 (Zeměbranecký pěší pluk č. 3)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Graz (Štýrský Hradec)
Doplňovací obvod: Graz, Marburg (Štýrský Hradec, Marburk) 
Národnostní složení: Němci 94%, ostatní 6%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 4 (Zeměbranecký pěší pluk č. 4)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Klagenfurt (Celovec)
Doplňovací obvod: Klagenfurt (Celovec)
Národnostní složení: Němci 79%, ostatní 21%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 5 (Zeměbranecký pěší pluk č. 5)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Pola (Pula)
Doplňovací obvod: Triest (Terst)
Národnostní složení: Slovinci 45%, Srbové / Chorvati 22%, Italové 20%, ostatní 13%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 6 (Zeměbranecký pěší pluk č. 6)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Eger (Cheb)
Doplňovací obvod: Eger, Beraun (Cheb, Beroun)
Národnostní složení: Němci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 7 (Zeměbranecký pěší pluk č. 7)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Pilsen (Plzeň)
Doplňovací obvod: Pilsen, Beraun, Pisek (Plzeň, Beroun, Písek)
Národnostní složení: Češi 60%, Němci 30%, ostatní 10%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 8 (Zeměbranecký pěší pluk č. 8)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Prag (Praha)
Doplňovací obvod: Prag, Beraun (Praha, Beroun)
Národnostní složení: Češi 95%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 9 (Zeměbranecký pěší pluk č. 9)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Leitmeritz (Litoměřice)
Doplňovací obvod: Leitmeritz, Komotau (Litoměřice, Chomutov)
Národnostní složení: Němci 86%, ostatní 14%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 10 (Zeměbranecký pěší pluk č. 10)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Jungbunzlau (Mladá Boleslav)
Doplňovací obvod: Jungbunzlau, Turnau (Mladá Boleslav, Turnov)
Národnostní složení: Češi 95%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 11 (Zeměbranecký pěší pluk č. 11)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Jičin (Jičín)
Doplňovací obvod: Jičin, Königgrätz (Jičín, Hradec Králové)
Národnostní složení: Češi 63%, Němci 36%, ostatní 1%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 12 (Zeměbranecký pěší pluk č. 12)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Caslau (Čáslav)
Doplňovací obvod: Caslau, Jungbunzlau (Čáslav, Mladá Boleslav)
Národnostní složení: Češi 87%, ostatní 13%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 13 (Zeměbranecký pěší pluk č. 13)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Olmütz (Olomouc)
Doplňovací obvod: Olmütz, Mährisch-Schönberg (Olomouc, Šumperk)
Národnostní složení: Češi 64%, Němci 31%, ostatní 5%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 14 (Zeměbranecký pěší pluk č. 14)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Brünn (Brno)
Doplňovací obvod: Brünn, Iglau (Brno, Jihlava)
Národnostní složení: Češi 67%, Němci 31%, ostatní 2%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 15 (Zeměbranecký pěší pluk č. 15)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Troppau (Opava)
Doplňovací obvod: Troppau, Olmütz (Opava, Olomouc)
Národnostní složení: Němci 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 16 (Zeměbranecký pěší pluk č. 16)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Krakau (Krakov)
Doplňovací obvod: Krakau, Wadowice (Krakov, Wadowice)
Národnostní složení: Poláci 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 17 (Zeměbranecký pěší pluk č. 17)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Rseszów (Řešov)
Doplňovací obvod: Rseszów (Řešov)
Národnostní složení: Poláci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 18 (Zeměbranecký pěší pluk č. 18)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Przemysl (Přemyšl)
Doplňovací obvod: Przemysl, Sanok (Přemyšl, Sanok)
Národnostní složení: Rusíni 47%, Poláci 43%, ostatní 10%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 19 (Zeměbranecký pěší pluk č. 19)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Lemberg (Lvov)
Doplňovací obvod: Lemberg, Brzezany (Lvov, Brzezany)
Národnostní složení: Rusíni 59%, Poláci 31%, ostatní 10%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 20 (Zeměbranecký pěší pluk č. 20)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Stanislau (Stanislavov)
Doplňovací obvod: Stanislau, Brzezany, Czortków (Stanislavov, Brzezany, Czortków)
Národnostní složení: Rusíni 72%, ostatní 28%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 21 (Zeměbranecký pěší pluk č. 21)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Sankt Pölten (Svatý Hypolit)
Doplňovací obvod: Sankt Pölten, Wien B (Svatý Hypolit, Vídeň B)
Národnostní složení: Němci 98%, ostatní 2%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 22 (Zeměbranecký pěší pluk č. 22)

Datum vzniku:  1889
Místo posádky (1914): Czernowitz (Černovice)
Doplňovací obvod: Czernowitz, Kolomea (Černovice, Kolomyja)
Národnostní složení: Rusíni 27%, Rumuni 54%, ostatní 19%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 23 (Zeměbranecký pěší pluk č. 23)

Datum vzniku:  1893
Místo posádky (1914): Zara (Zadar)
Doplňovací obvod: Sebenico (Šibenik)
Národnostní složení: Srbové / Chorvati 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 24 (Zeměbranecký pěší pluk č. 24)

Datum vzniku:  1900
Místo posádky (1914): Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod: Wien B, Znaim (Vídeň B, Znojmo)
Národnostní složení: Němci 97%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 25 (Zeměbranecký pěší pluk č. 25)

Datum vzniku:  1900
Místo posádky (1914): Kremsier (Kroměříž)
Doplňovací obvod: Kremsier (Kroměříž)
Národnostní složení: Češi 83%, ostatní 17%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 26 (Zeměbranecký pěší pluk č. 26)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Marburg (Maribor)
Doplňovací obvod: Marburg, Cilli (Maribor, Celje)
Národnostní složení: Němci 77%, ostatní 23%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 27 (Zeměbranecký pěší pluk č. 27)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Laibach (Lublaň)
Doplňovací obvod: Laibach, Triest (Lublaň, Terst)
Národnostní složení: Slovinci 86%, ostatní 14%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 28 (Zeměbranecký pěší pluk č. 28)

Datum vzniku:  1899
Místo posádky (1914): Pisek (Písek)
Doplňovací obvod: Pisek, Neuhaus, Beneschau (Písek, Jindřichův Hradec, Benešov)
Národnostní složení: Češi 79%, Němci 20%, ostatní 1%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 29 (Zeměbranecký pěší pluk č. 29)

Datum vzniku:  1899
Místo posádky (1914): Budweis (České Budějovice)
Doplňovací obvod: Budweis, Pisek (České Budějovice, Písek)
Národnostní složení: Češi 45%, Němci 54%, ostatní 1%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 30 (Zeměbranecký pěší pluk č. 30)

Datum vzniku:  1898
Místo posádky (1914): Hohenmauth (Vysoké Mýto)
Doplňovací obvod: Hohenmauth, Königgrätz (Vysoké Mýto, Hradec Králové)
Národnostní složení: Češi 68%, Němci 28%, ostatní 4%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 31 (Zeměbranecký pěší pluk č. 31)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Teschen (Těšín)
Doplňovací obvod: Teschen, Wadowice (Těšín, Wadowice)
Národnostní složení: Češi 33%, Němci 37%, Poláci 27%, ostatní 3%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 32 (Zeměbranecký pěší pluk č. 32)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Neusandez (Nový Sadec)
Doplňovací obvod: Neusandez, Tarnów (Nový Sadec, Tarnov)
Národnostní složení: Poláci 91%, ostatní 9%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 33 (Zeměbranecký pěší pluk č. 33)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Stryj (Stryj)
Doplňovací obvod: Stryj, Sambor (Stryj, Sambir)
Národnostní složení: Rusíni 73%, ostatní 27%
 
Knoflík chybí

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 34 (Zeměbranecký pěší pluk č. 34)

Datum vzniku:  1901
Místo posádky (1914): Jaroslau (Jarosław)
Doplňovací obvod: Jaroslau, Gródek Jagielloński (Jarosław, Gródek Jagielloński)
Národnostní složení: Poláci 75%, ostatní 25%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 35 (Zeměbranecký pěší pluk č. 35)

Datum vzniku:  1898
Místo posádky (1914): Zloczów (Zločov)
Doplňovací obvod: Zloczów, Tarnopol (Zločov, Ternopil)
Národnostní složení: Rusíni 68%, Poláci 25%, ostatní 7%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 36 (Zeměbranecký pěší pluk č. 36)

Datum vzniku:  1898
Místo posádky (1914): Kolomea (Kolomyja)
Doplňovací obvod: Kolomea, Stanislau, Czortków (Kolomyja, Stanislavov, Szortków)
Národnostní složení: Rusíni 70%, Poláci 21%, ostatní 9%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Landwehr Infanterie Regiment Nr. 37 (Zeměbranecký pěší pluk č. 37)

Datum vzniku:  1906
Místo posádky (1914): Gravosa
Doplňovací obvod: Castelnuovo
Národnostní složení: Srbové / Chorvati 82%, ostatní 18%
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje
Text o zeměbraneckých praporech je zpracován dle informací Karla Klátila z c.k. 28. zeměbraneckého pluku Písek. Přehled praporů byl doplněn informacemi uveřejněnými na www.mlorenz.at a barevné fotografie uniforem uveřejněny s laskavým svolením Mag. Michaela R. Lorenze taktéž z www.mlorenz.at
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Uniformní kniflíky Animato

I would like to dedicate this website to my father, who founded the collection in 1974 and also to my mother for her great patience with us both collectors, she had to care for...

highslide