Uniformní knoflíky
Homepage > Buttons in detail > The Austro-Hungarian empire > Zeměbranecké prapory (od r. 1869)
Czech nobility The Austro-Hungarian empire German empire Belgian kingdom French empire

Zeměbranecké prapory (od r. 1869)

Zeměbranecké prapory (od r. 1869)

Zeměbranecké prapory č. 1 - 80 (Landwehr Bataillonen Nr. 1 - 80),
od roku 1875 zeměbranecké pěší prapory (Landwehr Infanterie Bataillonen)
a zeměbranecké střelecké prapory (Landwehr Schützen Bataillonen)

  • stříbrné knoflíky s arabskými čísly 1 - 80
  • knoflíky s číslem jednotky nosilo mužstvo na náramenících blůzy (Waffenrock), důstojníci měli blůzu bez nárameníků a číslo jednotky se nacházelo na knoflících k zapínání.
Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 76
Když byly v roce 1854 zcela zrušeny zeměbranecké prapory u pěších pluků, byla to zároveň i symbolická tečka za napoleonskými válkami. Branný zákon monarchie (říkejme mu tak, i když oficiální název zněl jinak) z roku 1855 už pojem zeměbrana vůbec neobsahoval. Tato situace trvala celých 12 let.
 
V roce 1867, ve chvíli dosažení určité samostatnosti, zazněl uherský požadavek také na rozdělení armády. Tady však tvrdě narazili na nevůli Františka Josefa I., kterému se na jeho armádu prostě sahat nesmělo.
 
Maďarský návrh však zamítly i vojenské špičky monarchie, jako třeba arcivévodové Albrecht a Vilém, spolu s několika dalšími vlivnými generály.
 
Císař nepovolil, ale šalamounské řešení se nakonec přece jenom našlo. Návrh Františka Josefa I. tedy zněl: když už to musí být, nechť se zřídí zeměbrana - a to nejenom v Zalitavsku, ale i před řekou Litavou, tedy v Královstvích a zemích v říšské radě zastoupených. V obou částech říše byla za tím účelem zřízena ministerstva zemské obrany, do jejichž pravomoci bylo následně vřazeno i příslušné četnictvo.
 
Zcela novelizován byl i Branný zákon z 5. prosince 1868, který už zase znal pojmy zeměbranadomobrana.

§ 4 stanovující dobu služební povinnosti:

k. k. evidenthaltung des 39. Lantwehr Bataillons
ve společné armádě a námořnictvu 3 roky prezenční služby, 7 let v záloze a následné převedení do zeměbrany.
 

V zeměbraně:

2 roky úhrnem pro každého, kdo odsloužil povinnou dobu u společné armády, nebo její náhradní zálohy - tím byla splněna celková doba branné povinnosti občana a 12 let pro ty, kdo nebyli z nějakého důvodu povoláni ke službě v armádě, nebo její společné záloze.
 
Se zařazením námořníků do zeměbrany se nepočítalo. Později, když i na moře vtrhly parní stroje a komplikovaná výzbroj, se zjistilo, že se nelze jen tak zbavit draze vycvičených odborníků - zpravidla z Čech a rakouských zemí.
(Následně také byla, na stejných principech jako zeměbrana, zřízena mořebrana - Seewehr)
 
Většina pramenů uvádí automaticky 5. prosinec 1868 jako datum vzniku předlitavské zeměbrany. Tento názor je stejně zavádějící, jako ztotožnění data vynálezu parního stroje se dnem výjezdu první parní lokomotivy.
 

A zde je pár řádků pro vysvětlení:

Za císaře Františka Josefa I., bylo na všechno dostatek času. Téměř celou první polovinu roku 1869 zabralo formování zeměbrany uherské - Magyar Királyi Honvéd.
 
Teprve v měsíci květnu téhož roku se něco začalo dít i v Předlitavsku - 13. května 1869 podepsal císař Výnos o zřízení zeměbrany v Královstvích a zemích v říšské radě zastoupené (Reichsblatt 1869, XXXIII).
 

Celkem se jednalo o 36 paragrafů, které mimo jiné stanovovaly následující:

  • § 7 Ve výše jmenovaných zemích postavit 79 praporů a 1-2 eskadrony od každého doplňovacího okresu jezdeckých pluků.
  • § 17 Důstojnický sbor:
    • první potřebu pokrýt z řad penzionovaných a záložních důstojníků, možno doplnit též z poddůstojníků s odpovídajícím vzděláním, kteří složí důstojnickou zkoušku.
    • pravidelné doplňování buď převedením důstojníků z armády, nebo aktivováním záložních důstojníků.
Adjustierungsvorschrift - c.a k. výstrojní předpisy
Aby bylo možno císařovu vůli naplnit, muselo být v první řadě postaveno 7 zeměbraneckých velitelství (Landwehr - Commando), s následujícími obvody působnosti:
1. Wien, 2. Brün, 3. Graz, 4. Prag, 5. Lemberg, 6. Zara a 7. Innsbruck.

Následovala opět pauza, protože bylo třeba výše zmíněné věci pořádně připravit a lhůty provedení byly přece jen poněkud volnější, než dnes. Teprve 11. listopadu 1869 byl podepsán výnos Ministerstva Zemské Obrany o zahájení náboru důstojníků pro plánované prapory.
 
Byl zveřejněn v úředním věstníku a rovněž v tisku (30. 11. ve Wiener Zeitung, následně ve všech hlavních listech jmenovaných zemí).
Hlásit se mohli penzionovaní důstojníci a důstojníci mimo službu, dále i muži s takovým vzděláním, které opravňovalo ke složení důstojnické zkoušky.
 
Žádosti byly podávány cestou místně příslušných vojenských orgánů k jednotlivým velitelstvím zeměbrany do 15. prosince, následně sumarizovány a odeslány na Ministerstvo Zemské Obrany. Je tedy možno konstatovat, že k 31. prosinci 1869 fyzicky neexistoval ani jeden z plánovaných zeměbraneckých praporů.
Vážení kolegové, sběratelé a badatelé
 
pokud máte knoflík, jehož číslo mi chybí a tudíž není pod tabulkou zobrazen, mám velký zájem na jeho získání. Protihodnotou mohu nabídnout výběr z jiných číslovaných rakouských pluků a praporů včetně mnoha dalších uniformních knoflíků.

U těchto praporů mi chybí velké stříbrné knoflíky s arabskými čísly 33, 38, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73 a 78

Přehled zeměbraneckých praporů, včetně používaných knoflíků

 

Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 1
(Dolnorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 1)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Wien (Vídeň)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 2
(Dolnorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 2)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Korneuburg
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 3
(Dolnorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 3)

Datum vzniku:   
Místo posádky:  St. Pölten (Svatý Hypolit)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 4
(Dolnorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 4)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Wiener-Neustadt (Vídeňské Nové Město)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Niederösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 5
(Dolnorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 5)

Datum vzniku:   
Místo posádky:  Krems (Kremže)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Oberösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 6
(Hornorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 6)

Datum vzniku:   
Místo posádky:  Linz (Linec)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Oberösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 7
(Hornorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 7)

Datum vzniku:   
Místo posádky:  Wels
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Oberösterreichisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 8
(Hornorakouský zeměbranecký střelecký prapor č. 8)

Datum vzniku:   
Místo posádky:  Salzburg (Solnohrad)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Slesisches Landwehr Bataillon Nr. 9 (Slezský zeměbranecký prapor č. 9)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Troppau (Opava)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Slesisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 9
(Slezský zeměbranecký pěší prapor č. 9)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Slesisches Landwehr Bataillon Nr. 10 (Slezský zeměbranecký prapor č. 10)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Teschen (Těšín)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Slesisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 10
(Slezský zeměbranecký pěší prapor č. 10)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Slesisches Landwehr Bataillon Nr. 11 (Slezský zeměbranecký prapor č. 11)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Jägerndorf (Krnov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Slesisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 11
(Slezský zeměbranecký pěší prapor č. 11)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 12 (Moravský zeměbranecký prapor č. 12)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Kremsier (Kroměříž)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 12
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 12)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 13 (Moravský zeměbranecký prapor č. 13)

Datum vzniku:  1870
Místo posádky: Brünn (Brno)
Doplňovací obvod: Brünn (Brno)
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 13
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 13)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 14 (Moravský zeměbranecký prapor č. 14)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Iglau (Jihlava)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 14
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 14)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 15 (Moravský zeměbranecký prapor č. 15)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Olmütz (Olomouc)
Doplňovací obvod: Brünn (Brno)
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 15
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 15)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 16 (Moravský zeměbranecký prapor č. 16)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Mährisch - Schönberg (Šumperk)
Doplňovací obvod: Olmütz (Olomouc)
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 16
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 16)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 17 (Moravský zeměbranecký prapor č. 17)

Datum vzniku:  1872
Místo posádky: Weisskirchen (Hranice na Moravě)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 17
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 17)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 18 (Moravský zeměbranecký prapor č. 18)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Znaim (Znojmo)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 18
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 18)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Mährisches Landwehr Bataillon Nr. 19 (Moravský zeměbranecký prapor č. 19)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Mährisch - Trübau (Moravská Třebová)
Doplňovací obvod: Mährisch - Schönberg (Šumperk)
Změna názvu 1875: Mährisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 19
(Moravský zeměbranecký pěší prapor č. 19)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 20
(Štýrský zeměbranecký střelecký prapor č. 20)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Cilli (Celje)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 21
(Štýrský zeměbranecký střelecký prapor č. 21)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Marburg (Marburk)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 22
(Štýrský zeměbranecký střelecký prapor č. 22)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Graz (Štýrský Hradec)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Steiermarkisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 23
(Štýrský zeměbranecký střelecký prapor č. 23)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Leoben (Lubno)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Krainerisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 24
(Krajinský zeměbranecký střelecký prapor č. 24)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Rudolfswerth (Novo mesto)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Krainerisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 25
(Krajinský zeměbranecký střelecký prapor č. 25)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Laibach (Lublaň)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Kärnthnerisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 26
(Korutanský zeměbranecký střelecký prapor č. 26)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Klagenfurt (Celovec)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Kärnthnerisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 27
(Korutanský zeměbranecký střelecký prapor č. 27)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Villach
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 28 (Český zeměbranecký prapor č. 28)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Böhmisch Budweis (České Budějovice)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 28
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 28)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 29 (Český zeměbranecký prapor č. 29)

Datum vzniku:  1869 / 1870
Místo posádky: Königgratz (Hradec Králové), Jermer (Jaroměř - od 1886)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 29
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 29)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 30 (Český zeměbranecký prapor č. 30)

Datum vzniku:  1869 / 1870
Místo posádky: Hohenmauth (Vysoké Mýto)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 30
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 30)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 31 (Český zeměbranecký prapor č. 31)

Datum vzniku:  1871
Místo posádky: Czaslau (Čáslav)
Doplňovací obvod: Czaslau (Čáslav) 
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 31
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 31)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 32 (Český zeměbranecký prapor č. 32)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Deutschbrod (Německý Brod / Havlíčkův Brod)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 32
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 32)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 33 (Český zeměbranecký prapor č. 33)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Prag (Praha - Pohořelec)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 33
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 33)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.33 chybí

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 34 (Český zeměbranecký prapor č. 34)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Beraun (Beroun)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 34
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 34)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 35 (Český zeměbranecký prapor č. 35)

Datum vzniku:  1869 / 1870
Místo posádky: Pilsen (Plzeň)
Doplňovací obvod: Pilsen (Plzeň, od roku 1884 i Beroun)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 35
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 35)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 36 (Český zeměbranecký prapor č. 36)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Klattau (Klatovy)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 36
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 36)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 37 (Český zeměbranecký prapor č. 37)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Jungbunzlau (Mladá Boleslav)
Doplňovací obvod: Czaslau (Čáslav)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 37
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 37)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 38 (Český zeměbranecký prapor č. 38)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Böhmisch-Leipa (Česká Lípa)
Doplňovací obvod: Prag (Praha)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 38
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 38)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.38 chybí

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 39 (Český zeměbranecký prapor č. 39)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Theresienstadt (Terezín)
Doplňovací obvod: Theresienstadt (Terezín) 
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 39
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 39)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 40 (Český zeměbranecký prapor č. 40)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Brüx (Most)
Doplňovací obvod: Theresienstadt (Terezín, od roku 1884 i Chomutov)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 40
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 40)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 41 (Český zeměbranecký prapor č. 41)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Eger (Cheb)
Doplňovací obvod: Eger (Cheb, od roku 1884 částečně i Chomutov)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 41
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 41)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 42 (Český zeměbranecký prapor č. 42)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Komotau (Chomutov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 42
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 42)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 43 (Český zeměbranecký prapor č. 43)

Datum vzniku:  1869 / 1870
Místo posádky: Jičín
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 43
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 43)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 44 (Český zeměbranecký prapor č. 44)

Datum vzniku:  1869 / 1870
Místo posádky: Trautenau (Trutnov, od roku 1884 Jičín)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 44
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 44)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 45 (Český zeměbranecký prapor č. 45)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Neuhaus (Jindřichův Hradec)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 45
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 45)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.45 chybí

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 46 (Český zeměbranecký prapor č. 46)

Datum vzniku:  1870
Místo posádky: Tabor (Tábor)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 46
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 46)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 47 (Český zeměbranecký prapor č. 47)

Datum vzniku:  1870
Místo posádky: Pisek (Písek)
Doplňovací obvod: Pisek (Písek) 
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 47
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 47)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 48 (Český zeměbranecký prapor č. 48)

Datum vzniku:  1872
Místo posádky: Kuttenberg (Kutná Hora)
Doplňovací obvod: Jungbunzlau (Mladá Boleslav) 
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 48
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 48)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.48 chybí

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 49 (Český zeměbranecký prapor č. 49)

Datum vzniku:  1872
Místo posádky: Böhmisch-Brod (Český Brod)
Doplňovací obvod: Trautenau (Trutnov)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 49
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 49)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 50 (Český zeměbranecký prapor č. 50)

Datum vzniku:  1872
Místo posádky: Bischof-Teinitz (Horšovský Týn)
Doplňovací obvod: Pilsen (Plzeň)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 50
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 50)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.50 chybí

Böhmisches Landwehr Bataillon Nr. 51 (Český zeměbranecký prapor č. 51)

Datum vzniku:  1872
Místo posádky: Plan (Planá u Tachova)
Doplňovací obvod: Eger (Cheb, od roku 1884 částečně i Beroun a Chomutov)
Změna názvu 1875: Böhmisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 51
(Český zeměbranecký pěší prapor č. 51)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.51 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 52 (Haličský zeměbranecký prapor č. 52)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Krakau (Krakov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 52
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 52)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.52 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 53 (Haličský zeměbranecký prapor č. 53)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Tarnow (Tarnov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 53
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 53)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.53 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 54 (Haličský zeměbranecký prapor č. 54)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Wadowice
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 54
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 54)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 55 (Haličský zeměbranecký prapor č. 55)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Rzeszow (Řešov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 55
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 55)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.55 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 56 (Haličský zeměbranecký prapor č. 56)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Kolbuszowa
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 56
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 56)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.56 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 57 (Haličský zeměbranecký prapor č. 57)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Sanok
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 57
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 57)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 58 (Haličský zeměbranecký prapor č. 58)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Krosno
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 58
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 58)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 59 (Haličský zeměbranecký prapor č. 59)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Przemysl (Přemyšl)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 59
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 59)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 60 (Haličský zeměbranecký prapor č. 60)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Neu Sandec (Nový Sadec)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 60
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 60)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 61 (Haličský zeměbranecký prapor č. 61)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Sambor (Sambir)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 61
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 61)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.61 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 62 (Haličský zeměbranecký prapor č. 62)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Stanislau (Stanislavov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 62
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 62)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 63 (Haličský zeměbranecký prapor č. 63)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Lemberg (Lvov)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 63
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 63)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.63 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 64 (Haličský zeměbranecký prapor č. 64)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Zolkiew (Žovkva)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 64
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 64)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.64 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 65 (Haličský zeměbranecký prapor č. 65)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Stryj
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 65
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 65)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.65 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 66 (Haličský zeměbranecký prapor č. 66)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Kolomea (Kolomyja)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 66
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 66)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.66 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 67 (Haličský zeměbranecký prapor č. 67)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Zlocow (Zoločiv)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 67
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 67)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.67 chybí

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 68 (Haličský zeměbranecký prapor č. 68)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Brody
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 68
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 68)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 69 (Haličský zeměbranecký prapor č. 69)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Czortkow (Čortkiv)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 69
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 69)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 70 (Haličský zeměbranecký prapor č. 70)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Buczacz (Bučač)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 70
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 70)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Galizisches Landwehr Bataillon Nr. 71 (Haličský zeměbranecký prapor č. 71)

Datum vzniku:  1869
Místo posádky: Tarnopol (Ternopil)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Galizisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 71
(Haličský zeměbranecký pěší prapor č. 71)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.71 chybí

Küstenlandisches Landwehr Bataillon Nr. 72 (Přímořský zeměbranecký prapor č. 72)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Triest (Terst)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Küstenlandisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 72
(Přímořský zeměbranecký pěší prapor č. 72)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Küstenlandisches Landwehr Bataillon Nr. 73 (Přímořský zeměbranecký prapor č. 73)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Pisino (Pazin)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Küstenlandisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 73
(Přímořský zeměbranecký pěší prapor č. 73)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.73 chybí

Küstenlandisches Landwehr Bataillon Nr. 74 (Přímořský zeměbranecký prapor č. 74)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Görz (Gorice)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Küstenlandisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 74
(Přímořský zeměbranecký pěší prapor č. 74)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Bukowinisches Landwehr Bataillon Nr. 75 (Bukovinský zeměbranecký prapor č. 75)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Radautz (Rădăuți)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Bukowinisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 75
(Bukovinský zeměbranecký pěší prapor č. 75)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Bukowinisches Landwehr Bataillon Nr. 76 (Bukovinský zeměbranecký prapor č. 76)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Kotzmann (Kizman)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Bukowinisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 76
(Bukovinský zeměbranecký pěší prapor č. 76)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Bukowinisches Landwehr Bataillon Nr. 77 (Bukovinský zeměbranecký prapor č. 77)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Czernowitz (Černovice)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Bukowinisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 77
(Bukovinský zeměbranecký pěší prapor č. 77)
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Bukowinisches Landwehr Bataillon Nr. 78 (Bukovinský zeměbranecký prapor č. 78)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Suczawa (Suceava)
Doplňovací obvod:  
Změna názvu 1875: Bukowinisches Landwehr Infanterie Bataillon Nr. 78
(Bukovinský zeměbranecký pěší prapor č. 78)
Začlenění do pluku: 1889
 
Stříbrný knoflík č.78 chybí

Oberdalmatinisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 79
(Hornodalmatský zeměbranecký střelecký prapor č. 79)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Zara (Zadar)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje

Oberdalmatinisches Landwehr Schützen Bataillon Nr. 80
(Hornodalmatský zeměbranecký střelecký prapor č. 80)

Datum vzniku:   
Místo posádky: Spalato (Split)
Doplňovací obvod:  
Začlenění do pluku: 1889
 
Obrázek se připravuje
Obrázek se připravuje
Text o zeměbraneckých praporech, včetně celkového přehledu, zpracován dle informací Karla Klátila z c.k. 28. zeměbraneckého pluku Písek.
 
Uvedený obsah na stránkách podléhá licenci Creative Commons. Uvádějte prosím autora a nevyužívejte dílo komerčně. Děkuji.
Creative Commons
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide