Uniformní knoflíky
Homepage > History of the collection > News in the collection > Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
The collection today Awards and presentations News in the collection Tips and tricks Thanks Unknown buttons Buttons, I am looking for

Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)

Rakousko - Uhersko (1867 - 1918)
Státní útvar Rakousko - Uhersko, úředním názvem

Rakousko - Uherské mocnářství, nebo Rakousko - Uherská říše,

existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, vznikl přeměnou Rakouského císařství, na základě tzv. rakousko - uherského vyrovnání z února 1867.
divide
Nejvyšší vrchní velitelství celé ozbrojené moci vykonává císař, jehož vojenská kancelář řízena
2. generálním pobočníkem jeho. Pobočnickou službu koná ještě 1. generální pobočník a 4 - 5 pobočníků křídelních.
Pomocní orgánové císařovi jsou: náčelník generálního štábu pro celou ozbrojenou moc a 3 generální inspektoři (dozorcové) vojsk.
Rakousko - Uherské mocnářství
 
Životních stráží jest 5:
  • 1. garda arcierní (existující od r. 1763)
  • garda uherská (existující v letech 1760 - 1850 a 1867 - 1918)
  • garda trabantská (existující od r. 1767)
  • jízdní setnina životní stráže
  • pěší setnina životní stráže
Ústřední správu vede c. a k. říšské (společné) ministerstvo vojenství a servisní generální dozorce, k nimž zatím přibyli generální dozorce vojenských výchoven, ústavů vzdělávacích a remontování.
 
Orgánové pomocní ministerstva vojenství jsou mimo tu vypočtené: generální štáb, válečný archiv, velitel zástupů zdravotnických, apoštolský polní vikář armády, náčelník voj. lékařstva a generální inženýr stavební; komitéty technicko - vojenský a voj. zdravotnický a odborný oddíl účetnický.
Kartonový vzorkovník uniformních knoflíků c.a k. armády (BSW 1910)
Landwehr Infanterie Regiment Nr. 10 (1915)

Veškerá ozbrojená moc pozemní se dělí:

  1. na vojsko řadové, oběma polovicím Rakousko - Uherského soustátí společné a poznamenané cís. a král. (řadová pěchota, řadová jízda, dělostřelectvo, zákopnické prapory, sbor vojenské policie)
  2. na zeměbranu západní poloviny mocnářství znamenanou cís. král. (c.k. pěchota zeměbranecká, c.k. jezdectvo zeměbranecké)
  3. na zeměbranu zemí Uherských znamenanou král. uh. (k. uh. zeměbrana)
  4. námořnictvo rovněž je společné oběma polovinám a tudíž naznačeno také c. a k.
(Ottův slovník naučný 1904)
Kartonový vzorkovník uniformních knoflíků c.a k. armády - výřez 1
Kartonový vzorkovník uniformních knoflíků c.a k. armády - výřez 2

Přehled Rakousko - Uherských praporů a pluků, používajících na svých uniformách stříbrné nebo zlaté knoflíky s arabskými, či římskými čísly

 
Prapory zemských střelců (Landesschützen Bataillonen)
stříbrné knoflíky s římskými čísly I. - X.
více informací naleznete ZDE
 
Pluky zemských střelců (Landesschützen Regiment)
stříbrné knoflíky s římskými čísly I. - III.
více informací naleznete ZDE
 
Prapory polních myslivců (Feld Jäger Bataillon)
zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 32 / 33 - 40
více informací naleznete ZDE
 
Bosensko - hercegovinské pěší pluky
(Bosnisch - herzegowinisches Infanterieregiment) 
zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 4
více informací naleznete ZDE
 
Zeměbranecké hulánské pluky (Landwehr Ulanen Regiment) 
stříbrné vypouklé knoflíky s arabskými čísly 1 - 6
více informací naleznete ZDE
 
Zákopnické prapory (Sappeur Bataillon)
zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 14
více informací naleznete ZDE
 
Zeměbranecké prapory (Landwehr Bataillon),
od roku 1875 zeměbranecké pěší prapory (Landwehr Infanterie Bataillon)
a zeměbranecké střelecké prapory (Landwehr Schützen Bataillon)
stříbrné knoflíky s arabskými čísly 1 - 80
více informací naleznete ZDE
 
Zeměbranecké pěší pluky (Landwehr Infanterie Regiment)
stříbrné knoflíky s arabskými čísly 1 - 37
více informací naleznete ZDE
 
Zemská četnická velitelství (Landesgendarmeriekommanden)
zlaté knoflíky s arabskými čísly 1 - 14
více informací naleznete ZDE
 
Fotografie Landwehr Infanterie Regiment Nr. 10 použita ze stránek hynek.domalip.sweb.cz, erb použit z de.wikipedia.org
archiv novinek
Hlavní menu
History of the collection | Buttons exchange | Buttons and uniforms | Buttons and facts | Buttons in detail | Buttons and books | | Contact me |
Novinky
Více novinek
Ivo Tomáš - sběratel a badatel v oblasti uniformních knoflíků, Hradec Králové, Česká republika, E-mail.: info@uniform-buttons.com
Presentation for mobile / Classical presentation
highslide